Minister Rene Tammist pakkus Paldiskile partnerlust

Möödunud reede hommikul võõrustas Paldiski Ettevõtjate Liit (PEL) Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrit Rene Tammist, kes tuli kohale oma nõunikega, et tutvuda Paldiski tööstuspiirkonna arenguga ning käimasoleva Paldiski Investorprogrammiga (PIP).

Rene Tammistil olid vastas PEL-i juht pr Ester Tuiksoo ning juhatuse liige Nikolai Pitšugov, Team Paldiski esindaja Peep Siitam, Klienditugi OÜ juhatuse liige Rene Sildvee ning mitmed kohalikud Paldiski ettevõtete esindajad. Nikolai Pitšugov andis ministrile ülevaate PEL-i ajaloost ning käimasolevatest ettevõtmistest, projektidest ning tulevikuvisioonidest. Paldiski tööstuspiirkonna arendamisel tahetakse aastaks 2030 saada investeeringutena 1 miljardi euro ulatuses kaasegseid tööstusarendusi ning viia lisandväärtus ühe hõivatu kohta aastas 90 tuhande euroni. Seda toetavad nii Paldiski objektiivsed geograafilised ja logistilised eelised kui ka kohalike ettevõtete ja KOV-i pühendunud koostöö. Pikema ettekande tegi ministrile Rene Sildvee, kes tutvustas programmi alguslugu, eesmärke ning tegi seejärel kokkuvõtte ka investorotsingu esimestest tulemustest:

  • valminud on majandusanalüüs, selle järeldused, infrastruktuuriprogramm ja piirkonna väärtuspakkumine;
  • välja on selekteeritud ka fookusvaldkonnad, millele peaks arendustegevus edaspidi keskenduma: metalli-, ehitusmaterjalide, toiduainete ja keemiatööstus ning energeetika ja logistika;
  • tänaseks on intervjueeritud fookusvaldkondades tegutsevaid ettevõtteid Soomes üle 30, otsingut laiendatakse peagi ka Rootsi, Norra ja Taani firmadele;
  • leitud on asjast huvitatud ettevõtteid, kes juba kaaluvad oma tootmise laiendamist muudele turgudele või on seda juba teinud;
  • välja on töötatud Baltic Sea Industrial Hubi kontseptsioon, mis tagab projektile jätkusuutlikkuse ka peale projekti tegevuste lõppu 2019. aastal.

 

Kõik need märgid näitavad Rene Sildvee sõnul, et ollakse õigel kursil, Paldiski tööstuspiirkonnal on väga head tulevikuväljavaated ning kindlasti võimalus pikemas perspektiivis jõuda ka maagilise 1 miljardi euro väärtuses välisinvesteeringuteni. Kohtumisel osalenud tõdesid, et Paldiski on Läänemere kaasaegse tööstuse keskuseks kujundamisel õigel kursil, kuid suur töö seisab alles ees. Eelkõige on vaja parandada riigi, KOV-i ja ettevõtjate koostööd ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamisel. Kohalolnud kinnitasid oma soovi sellise koostöö arendamisse jätkuvalt panustada.

Rene Tammist lõpetas koosoleku omapoolse sõnavõtuga, kus pakkus PEL-ile kindlat partnerlust ja tuge koostööks, tutvustas erinevaid toetusmeetmeid, mida Paldiski ettevõtted saavad kasutada investeeringuteks, lubas luua tugevamad ja otsesemad sidemed ministeeriumite ning Riigi Tugiteenuste Keskusega otsustajatega veelgi süvendatuma koostöö arendamiseks.

Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskuse projektipartner PEL, kes koostöös Riigi Tugiteenuste Keskuse, kohaliku omavalitsusega ning Team Paldiskiga on käivitanud Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt rahastatava PIP programmi 2017. aasta alguses. Projekti juhib PEL-i koosseisus projektijuht Ly Lepik, kelle koostöpartneriks on välisinvestorite otsingu hanke võitja Klienditugi OÜ, keda esindab juhatuse liige Rene Sildvee. Projekti eesmärgiks on edastada vähemalt 15 suunatud väärtuspakkumist investoritele, mis tagab neilt 1 investeerimisotsuse aastal 2018 ja 2-3 investeerimisotsust aasatel 2019-2020.