Turvalisuse eest peavad hea seisma kõik- nii leiti 16.novembril toimunud Paldiski turvalisuse ümarlaual

Lääne-Harju politseiosna juht Veiko Randlaine andis hakatuseks osalejatele ülevaate sellest, kuidas linnaruum võib põhjustada kuritegevust ning kui lihtne on väikeste muudatuste tegemisega teha mõni piirkond ja ka kogu linn turvalisemaks.

Turvalisuse paremat tagamist Paldiskis arutati esimest korda kevadel ning nüüd, sügisel oli võimalik teha kokkuvõtteid sellest, mis on poole aasta jooksul muutunud ja mida võiks veel paremini teha. Positiivse poole pealt tõeti, et leping on sõlmitud turvafirmaga G4S ning firma tegutseb linnas. Tõdeti aga, et kahjuks pole Paldiskist õnnestunud leida piisavalt inimesi, kes oleksid nõus tegutsema abipolitseinikena. Lastekaitseöötaja vajadusest oli juttu juba kevadel. Järkuvalt on see probleemiks, mille lahendust oodatakse linnalt. Samuti on probleemiks koolide turvalisus. Leiti, et ka koolid peaksid ka ise oma turvalisusesse rohkem panustama. Kevadel oli juttu ka turvakaamera paigutamise vajadusest. Linn lubas kevadel, et kaamera tuleb. Paremuse poole pealt sai nüüd tõdeda, et inimesed ise on hakanud turvalisuse vajadust rohkem mõistama ning tekkinud probleemidest politseid sagedamini teavitama.

  Piirkonavanem Mart Meriküll, piirkonnapolitseinik Roman Soldatov ja noorsoopolitseinik Liina Soodla andsid ülevaate hetkeprobleemidest Paldiskis. Jätkuvalt on linnas nagu ka Eestis laiemalt, probleemiks lähisuhtevägivald. Enamasti vägivallatsetakse purjuspäi ning info ei jõua alati politseini. Väga oluline oleks aga selliste peredega tegelemine ning nõustamine. Samuti oleksid vajalikud kodukülastused.

 Noortel on probleeme alkoholi ja tubakaga. Nii viinapudel kui ka suitsupakk on alaealistele linnas suhteliselt lihtsalt kättesaadavad. Alkohol antakse alaealistele üle tavaliselt tänaval ning alaealised jätkavad pidustemist korteris. Naabrite kohus oleks selistest alaealiste pidudest politseid teavitada.

Narkootikume tarvitanud noorte jaoks on mõeldud puhta tuleviku programm. See  programm tähendab seda, et esimest korda narkootikumide tarvitamiselt tabatud noortega tegetakse poole aasta jooksul järjepidavalt.

 Üheks suuremaks probleemiks on, et Paldiski elanikud ei teavita veel piisavalt õigusrikkumistest politseid. On juhtunud, et ka kaupluste turvatöötajad pole politseile teatanud vargustest. Naabrid ei teata salasigarettide ja salaalkoholi müügist. Tolliametnikel on tihtipeale Paldiskisse asja ja põhjuseks on tavaliselt just salaalkohol ja maksumärkideta sigaretid. Samuti peaksid inimesed politseile teada andma kohe, kui märkavad roolis purjus autojuhti.

Kõige probleemsemad kohad linnas on Vene põhikooli territoorium, kuhu pääsevad vabalt ka need, kellel kooliga vähemat pistmist ei ole. Kaupluste juures käib alkoholi ja tubakatoodete üleandmine noortele. Linnapark on koht, kuhu kogunevad väga erinevas vanuses seltskonnad. Probleeme on ka Peetri tänava mänguväljakuga. Noori köidavad viimasel ajal ka korrusmajade redelid. Politsei hoiatas, et nendel ronimine on üliohtlik tegevus.

Politseinikud, kaitseväelased, päästeametnikud, õpetajad, Paldiski Ettevõtjate Lidu liikmed ja linnaametnikud järjestasid lühikese aja jooksul kõige olulisemad turvariskid ning nende lahendamise võimalused