PEL osales esmakordselt Pariisi logistika- ja transpordimessil

SITL 2Paldiski Ettevõtjate Liit (PEL) osales 1.-4. aprillini 2014.a. Pariisis toimunud Euroopa ühel tähtsamal transpordi- ja logistikamessil SITL Europe. Messi külastuse ja Eesti ühisstendi organiseerijaks oli EAS, stendi korraldamist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Regiooni suurimate ja olulisemate transpordimesside hulka kuuluv üritus toimus 2014. aastal 30-ndat korda, seekord Pariisis (mess toimub aastati vaheldumisi Müncheni Transpordi- ja Logistikamessiga). Tänavusel messil olid valdkonniti esindatud transport ja logistika, infrastruktuur ja laosüsteemid.

SITL logistikanädala foorumi raames toimus ühtekokku 80 seminari-konverentsi aktuaalsetel teemadel, lisaks oli seekordse logistikanädala üheks osaks ka materjalikäsitluse mess Intralogistics 2014. Eksponente oli tänavu ligi 800, kelle stende külastas üle 40 tuhande erialaspetsialisti ja huvilise.

Vaatamata Eesti suurepärasele geograafilisele asukohale, arenenud logistikataristule ja soodsale ärikliimale on Prantsusmaa ettevõtjate teadlikkus Eestist seni siiski üsna madal. Meie regiooni tuntuse suurendamiseks toimus messi raames Eesti Logistikaklastri eestvedamisel Eesti suursaadiku hr Sven Jürgensoni vastuvõtt, kus anti ülevaade Eesti majanduskeskkonnast ja Eesti logistikakoridori eelistest ning võimalustest.

SITL Europe 2014 messil oli Eesti ettevõtetest esindatud Alekon Cargo OÜ, Alexela Logistics AS, Assistor AS, CF & Estonia AS, EVR Cargo AS, Logistika Pluss OÜ, RRK Logistikapargid (OÜ Riigiressursside Keskus), Sankotrans AS, Sillamäe Sadam AS, Tallinna Sadam AS, Transiidikeskuse AS ja Vigolin AS, lisaks Paldiski Ettevõtjate Liit ning Tallinna Tehnikaülikool.