Paldiski Ettevõtjate Liit valis uue juhatuse ja täiendas põhikirja

Paldiski Ettevõtjate Liidu üldkoosolekust osavõtjad valisid 11. augustill salajsel hääletusel juhatuse liikmeteks Ly Lepiku, Nikolai Pitšugovi ja Peep Siitami. Kandidaate oli kokku 5.

Üksmeelselt kiitis üldkoosolek heaks põhikirja täiendused. Üks muudatustest puudutas just juhatuse liikmete arvu. Kui varem oli juhatuse liikemete arv 1 kuni 7, siis ülsdkoosolekul heaks kiidetud muudatuse järgi on juhatuses 1 kuni 3 liiget.

Üldkoosolekul osalejad arutasid pikemalt, millised näitajad tuleks võtta aluseks edaspidi liikemekasu suuruse määramisel. Kuulati Nikolai Pitšugovi ülevaadet haldusreformi käigust ning Paldiski seisukohtadest ühinemisläbirääkimistel. Paldiski Ettevõtjate Liidu jaoks tähendab see, et ka naabervaldade ettevõtjad võivad edaspidi soovida Liiduga ühineda. Arutati ettepanekut korraldada järgmisel suvel Paldiskis romuring. Teistes linnades on romuringid populaarsust võitnud.  Seda näitab nii pealvaatajate kui ka osalejate arvukus. Leiti, et Paldiskis võiks romuring olla pealtvaatajatele tasuta ning  toimuda võiks see üritus 2017 aasta juulis.

 

Lisainfo:

Jaanus Saat

53 463 099

jaanus@investinpaldiski.ee