Paldiski Ettevõtjate Liidu tellimusel valmis Paldiski kuvandi konseptsioon

Paldiski ettevõtjate hinnangul aitavad linna arengule kaasa nii vaba aja veetmise võimaluste suurendamine,  omavalitsuse stabiilne juhtimine kui ka  ilus linnaruum. See toob elanike rahulolu ja mujale kolida ei taheta. Kui linnas elaks praeguse 3900  inimese asemel  10 000, tähendaks see ettevõtja jaoks, et haritud ja oskajate töötajate leidmise pärast pole vaja muretseda. Linna tuleksid uued ettevõtted ja julged investeeringud. Paldiski ettevõtjate selline arvamus selgus intervjuude käigus, mille viisid läbi Tallinna Ülikooli teadlased käesoleva aasta talvel ja kevadel. Selleks, et asuda oma linna tulevikku kujundama lõi Paldiski Ettevõtjate Liit koostööks käe Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudiga, et koostada uuring Paldiski tulevikuvisioonist. Ülikooli uuringumeeskonda kuulusid magistrandid ning õppejõud. 13. mail tutvustati Paldiski Ettevõtjate Liidule liikmetele valminud raportit.

Vaikne linn, suur potsensiaal

Linnaelanikud hindasid ennekõike looduskeskkonda ja inimsuhteid. Suureks plussiks nimetati linna asukohta, mis annab rahu, pakub võimalust viibida looduses ning samas võib olla ka edasise arengu mootoriks sadamate, transiidi ja turismi arendamisel. Nii eestikeelsed kui ka venekeelsed elanikud tulid üsna sarnasele järeldusele, et Paldiskist võiks saada väga huvitav turismikeskus. Väikelinna võlu teeb elaniku jaoks nauditavaks vaikus aga ka see, et kõik eluks vajalik ongi käe-jala juures ning samas on ka Tallinn suhteliselt lähedal. Ka tulevikuvisioon oli elanikel küsitluse järgi seotud just turismiga, mis aitaks ka laiemalt avastada Pakri poolsaare kauneid randu ning Pakri saarte omapära. Linnarahvas unistab sellest, et linna koliksid noored. Samuti ka kultuurikeskusest ning senisest parematest sportimisvõimalustest. Linnarahva arvates on Paldiskis praegu kõige parem elada lastel ja pensionäridel ning loodusesõpradel. Tallinna Ülikooli uurimismeeskonna hinnangul on positiivne, et linnarahvas on initsiatiivikas ja soovib anda ka oma panuse linna arendamisse.

Juured alla!

Omavalitsusjuhtide hinnangul meenutab Paldiski praegu justkui pesa, kus linnaelanikud ööbivad. Tööl käiakse Tallinnas ja mujal. Samas arvavad omavalitsusjuhid, et elanikud on pühendunud ja riskidega harjunud. Küsitletute hulgas oli ka neid, kelle hinnangul kolivad praegu Paldiskisse sellised inimesed, kes tahavad odavat elukohta ja loodavad toetustele. Mõiste juurtest tähendab aga nii linna ajaloo mõtestamist kui ka kindlat elukohta Paldiskis.  Omavalitsusjuhtide tulevikuvisioon on samuti kui ka elanikel seotud areneva turismiga. See tähendab omakorda ka majutus- ja toitlustusasutuste rajamist linna. Küsitlusele vastnud omavalitsusjuhid pakkusid välja samuti ka idee elektrikommuuni loomisest, mille eesmärk on toota oma elektrit ning lüüa elektrihind alla.

Ühine eesmärk.

Uuringu tulemused näitavad, et ettevõtjate, omavalitsustöötajate ja linnaelanike hinnagnutes praegusele olukorrale ning arenguvisoonile on nii kattuvusi kui ka erinevaid arusaamu. Paldiski Ettevõtjate Liidu tegevjuhi Jaanus Saat sõnul on hädavajalik erinevate sihtgruppide arvamused  ühendada ning panna nad tegutsema ühise eesmärgi nimel. „Kohalik elanik on Paldiski visiitkaart, kes on sõnumi levitaja väljapool Paldiskit. On oluline, et see elanik tunneks uhkust oma linna üle ning annab selle sõnumi edasi ka teistele. Paraku täna on olukord selline, et kohalik elanik alati ei väärtusta piisavalt oma linna,“ ütles Jaanus Saat. „Meie eesmärk on seda muuta ja parandada linna kuvandit, et siin oleks hea olla elanikul, et siia tuleks turist ning investorid näeksid Paldiski potensiaali,“ lisas Saat. Paldiski Ettevõtjate Liidu koostöö Tallinna Ülikooli taedlaste meeskonnaga pole veel lõppenud. Nüüd, kui arvamused on kogutud, asutakse samm-sammult eesmärke seadma, et Paldiskist saaks ettevõtja jaoks perspektiivikas linn, mida hindab kõrgelt ka iga linnaelanik.