Paldiski on Eesti majanduse tõusev täht

PALDISKI ON EESTI  MAJANDUSE TÕUSEV TÄHT

 

Paldiski Ettevõtjate Liitu ühinenud ettevõtjate hinnangul pole püstitatud ambitsioonikas eesmärk sugugi võimatu. Kuidas eesmärki saavutada ja milliseid konkreetseid samme selleks astuda tuleb, arutas Paldiski Ettevõtjate Liit neljapäeval, 16. juunil. Ettevõtjate mõttetalgut juhtinud Pakri Energy Island OÜ juht Peep Siitam püstitas küsimuse Paldiski ettevõtjate ühishuvidest. Osalejad leidsid, Paldiski ettevõtjad et on pigem koostööpartnerid, kui konkurendid ning ühe ettevõtte edu toob kasu ka teistele.

Töökohtade arvu suurenamisel nimetasid ettevõtjad probleemiks sobivate töötajate puudust linnas. Vajalikke töötajaid pole leida ka linna lähiümbrusest. Samal ajal käivad sajad paldiskilased tööl Keilas ja Tallinnas. Arutati, kuidas oleks võimalik pakkuda just neile sobivat tööd kodulinnas ja mis paneks neid otsustama just Paldiskis tegutseva ettevõtte kasuks.Uued töökohad ning elukeskkonna kvaliteedi paranemine võiksid saada eelduseks, et Paldiskisse kolivad ka inimesed mujalt.  Palgasaajate arvu suurenemine Paldiskis toob kasu nii linna arengule, kui ka loob soodsa võimaluse alustada ettevõtetel, mis pakuvad erinevaid teenuseid, mida linnaelanikel igapäevases elus vaja läheb. Ettevõtjate Liidu üheks ideeks on mitmekordistada linnaelanike arvu. Pikemat arutelu pakkus küsimus elamispinnast.

Uute ettevõtete alustamise eelduseks Paldiskis on kvaliteetne infrastruktuur ja selle soodne maksumus. Neid teemasid arutatakse Paldiski Ettevõtjate Liidu järgmisel kokkusaamisel. Paldiski Ettevõtjate Liidu juht Jaanus Saat ütles pärast arutelu, et üritusega võib rahule jääda ning nüüd on olemas konkreetsed eesmärgid, mille nimel töötama hakatakse. Juulis kohtutakse ettevõtete esindajatega personaalselt, et selgitada välja iga ettevõtte ootused. Edaspidi keskendutakse Paldiski infrastruktuuri arendamisele ja kitsaskohtadele.

     Paldiski Ettevõtjate Liidu seekordseks külaliseks oli Manpoweri esindaja Ken Leinus, kes tutvustas võimalusi töötajate leidmiseks.