Koolitus väikeettevõtjatle 23.septembril Paldiskis. Töölepingud ja töösuhted.

EVEA alustab märtsikuus uut koolituste sarjaga pealkirja all „Väikeettevõtja Töölepingu Mentorprogramm“ mis, nagu nimigi vihjab, on suunatud eelkõige väikeettevõtjaile. Koolitustel käsitleme töösuhte erinevaid külgi. Kuidas korraldada töösuhted nii, et ei tekiks asjatuid vaidlusi ega konfliktsituatsioone. Tutvustame lähemalt töölepinguseaduse, aga ka teiste töösuhteid korraldavate seaduste olulisi aspekte ning anname praktilisi näpunäiteid erinevate situatsioonide lahendamiseks personalitöös. Koolitusele registreerunud saavad eelnevalt esitada küsimusi just neid puudutavatel teemadel, millele siis koolituse käigus eluliste näidete abil vastused leitakse.

Sama programmi raames uuendatakse täielikult ka EVEA Mentor koduleht https://www.eveamentor.ee/est/, kust leiab palju kasulikku informatsiooni töösuhetest ja lepingutest. Samas saab ka  ettevõtte asjaajamises vajalikud dokumendid ette valmistada. Dokumendipõhjad on kontrollitud juristide poolt ning kooskõlas seadusandlusega. Samuti leiab sellelt kodulehelt personalitööd puudutavate seaduste tõlgendusi ning Riigikohtu lahendeid.

23.september toimub koolitus Paldiskis, Pakri Plaza III korruse saalis. Koolitus on vene keeles. Lisainfo ja registreerimine http://www.evea.ee/index.php/projektid-2/koolitused

Koolitused on osalejatele tasuta.

Koolitused viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel projekti nr 1.3.0201.14-0132 „Väikeettevõtja Töölepingu Mentorprogramm“ raames.

Täiendav info telefonidel 55 537 178 ja 64 10 920 või e-post: raivo.altmets@evea.ee.