Kiili ettevõtjad külastasid Paldiskit

04.mai 2016 külastasid Kiili ettevõtjad Paldiskit ning tutvusid Paldiski Ettevõtjate Liidu tööga. Kiili ettevõtjatele tutvustati Paldiski Ettevõtjate Liidu tegevust ning anti ülevaade Paldiski linnast. Lisaks külastasid Kiili ettevõtjad Paldiski Tsingipada ja Assistorit. Külastuse raames arutati koostöövõimalusi kahe liidu vahel ning tutvuti, kuidas liidu liikmed saavad üksteisele kasulikud olla.