Jaanus Saat: Paldiskis on investeerimiseks olemas kõik – tööjõud, infrastruktuur ja omavalitsuse toetav suhtumine

Selle kuu lõpupäevil toimub Pakri tuletorni jalamil Paldiski Ettevõtjate Liidu eestvedamisel taas tööstusinvesteeringutele ja ettevõtluse arendamisele suunatud konverents „Teistmoodi Paldiski“. Vallavanem Jaanus Saat räägib ettevõtmise eel, miks on hea mõte investeerida mujale kui pealinna ja just roheettevõtlusse panustavasse Paldiskisse.
Mis on sinu hinnangul võrreldes 2018. aastaga Paldiskis muutunud?

Võrreldes 2018. aastaga on Paldiski tänaseks väga palju muutunud. Suurenenud on investorite huvi Paldiski vastu ja linna kuvand on muutunud positiivsemaks. Me ei ole täna enam nõukaajas kinni minevikulinn, vaid selgelt rohetehnoloogiaid tervitav tulevikulinn. Samuti on suurenenud arusaam Paldiski kui strateegilise tähtsusega sadamalinna kohta.

Kas Paldiskil on oma unikaalne müügiargument?

Kindlasti. Selleks on asukoht ja vajaliku infrastruktuuri olemasolu. Meil on sadamad, raudteed, korralikud maanteed. Omavalitsus, mis toetab põnevaid ja innovaatilisi ideid. Suurepäraseks saame hinnata ka koostööd teadusasutustega, mis annab selge signaali kompetentsi kohalolust Paldiskis.

Millist väärtust loob piirkonnale selline teistmoodi ettevõtlus- ja finantskonverents?

Kindlasti võimendab juba eelmainitud positiivse kuvandi kujundamist, aga ergutab ka siinset majandust, mille tulemusena suureneb elanike heaolu. See on hea platvorm, kus saame näidata, et oleme altid innovaatilistes ettevõtmistes kaasa mõtlema ja lööma, mis omakorda kasvatab meie koostöövõimalusi. Samuti oleme saanud tutvustada ka Paldiskist kaugemale jäävaid piirkondi ehk siis kogu Lääne-Harju valda, mis on valla kui terviku jaoks väga oluline.

Missugune on ettevõtjate roll Paldiski arengus ja kuidas peaks riik neid toetama?

Ettevõtjatel on Paldiski arengus suur roll. Kaasaegsed ettevõtjad ei mõtle tänapäeval ainult oma ettevõtte arengule, vaid panustavad ka oluliselt elukeskkonda ning ümbritsevasse keskkonda. Ettevõtluse ja elukeskkonna areng peab käima käsikäes ning olema tasakaalus, sest üks ilma teiseta ei saa. Riik peab olema ettevõtjate suunas toetav, sest sedavõrd olulist osapoolt kaasamata suurt midagi ei saavuta. Ettevõtjate jaoks tuleb luua selline keskkond, mis on neile kasulik ja soodne. Olgu see siis maksukeskkond või riigi toetus innovaatilistele ja kõrge lisandväärtusega investeeringutele. Kindlasti tuleb mõelda ka liigse bürokraatia vähendamisele.

Miks investeerida pealinnast väljapoole ja just Paldiskisse?

Eestis on suur konkurents erinevate piirkondade vahel, kes kõik võistlevad oma piirkonna investeeringute eest. Täna koonduvad investeeringud sinna, kus on ettevõtja jaoks kõik olemas – tööjõud, infrastruktuur, omavalitsuse toetav suhtumine. Paldiskis on see kõik olemas. Meie kasuks räägib ka see, et rohevallana väärtustame ettevõtlust, mis oma tegevustes arvestab keskkonnaga. Väljaspool pealinna investeerimise eeliseks on ka soodsamad hinnad ja suurem paindlikkus.