Page 4 of 7

Paldiski on Eesti majanduse tõusev täht

PALDISKI ON EESTI  MAJANDUSE TÕUSEV TÄHT

 

Paldiski Ettevõtjate Liitu ühinenud ettevõtjate hinnangul pole püstitatud ambitsioonikas eesmärk sugugi võimatu. Kuidas eesmärki saavutada ja milliseid konkreetseid samme selleks astuda tuleb, arutas Paldiski Ettevõtjate Liit neljapäeval, 16. juunil. Ettevõtjate mõttetalgut juhtinud Pakri Energy Island OÜ juht Peep Siitam püstitas küsimuse Paldiski ettevõtjate ühishuvidest. Osalejad leidsid, Paldiski ettevõtjad et on pigem koostööpartnerid, kui konkurendid ning ühe ettevõtte edu toob kasu ka teistele.

Töökohtade arvu suurenamisel nimetasid ettevõtjad probleemiks sobivate töötajate puudust linnas. Vajalikke töötajaid pole leida ka linna lähiümbrusest. Samal ajal käivad sajad paldiskilased tööl Keilas ja Tallinnas. Arutati, kuidas oleks võimalik pakkuda just neile sobivat tööd kodulinnas ja mis paneks neid otsustama just Paldiskis tegutseva ettevõtte kasuks.Uued töökohad ning elukeskkonna kvaliteedi paranemine võiksid saada eelduseks, et Paldiskisse kolivad ka inimesed mujalt.  Palgasaajate arvu suurenemine Paldiskis toob kasu nii linna arengule, kui ka loob soodsa võimaluse alustada ettevõtetel, mis pakuvad erinevaid teenuseid, mida linnaelanikel igapäevases elus vaja läheb. Ettevõtjate Liidu üheks ideeks on mitmekordistada linnaelanike arvu. Pikemat arutelu pakkus küsimus elamispinnast.

Uute ettevõtete alustamise eelduseks Paldiskis on kvaliteetne infrastruktuur ja selle soodne maksumus. Neid teemasid arutatakse Paldiski Ettevõtjate Liidu järgmisel kokkusaamisel. Paldiski Ettevõtjate Liidu juht Jaanus Saat ütles pärast arutelu, et üritusega võib rahule jääda ning nüüd on olemas konkreetsed eesmärgid, mille nimel töötama hakatakse. Juulis kohtutakse ettevõtete esindajatega personaalselt, et selgitada välja iga ettevõtte ootused. Edaspidi keskendutakse Paldiski infrastruktuuri arendamisele ja kitsaskohtadele.

     Paldiski Ettevõtjate Liidu seekordseks külaliseks oli Manpoweri esindaja Ken Leinus, kes tutvustas võimalusi töötajate leidmiseks.

Alates juunist aitab Paldiskis avalikku korda tagada G4S patrull

Paldiski Ettevõtjate Liit sõlmis G4S’iga patrullteenuse lepingu. Alates juunist aitavad G4S ekipaažid Paldiskis avalikku korda tagada ja heakorraeeskirjade täitmist jälgida.

„Paldiski on kahtlemata eeskujuks ka teistele omavalitsustele Eestis, sest linnavalitsus koostöös kohalike ettevõtjatega on võtnud kogukonna turvalisuse oma südameasjaks,“ ütles G4S Põhja piirkonna müügiosakonna juhataja Artur Aunapu.

G4S on paarikümne kohaliku omavalitsuse pikaaegne turvapartner. Lähedalasuvatest linnades aitab G4S avalikku  korda valvata ka näiteks Keilas ja Sauel.

„Tänavatele on vaja juurde inimesi, kes oskavad ohuolukordi õigel hetkel märgata ja kellel on õigus ennetavalt sekkuda, et Eesti oleks turvalisem. G4S saab turvaettevõttena siinkohal abiks olla. Inimesed pöörduvad lihtsamate korrarikkumiste puhul täna sageli G4S turvatöötaja poole või helistatakse meie juhtimiskeskusesse. Näiteks kui avalikus kohas alkoholi tarvitatakse või tekitab tüli kogunenud noortekamp. Tõsisemate olukordade korral kaasame kohe politsei, näiteks siis kui on vaja kinni püüda mõne roolijoodik,“ lisas Aunapu. „Sellises koostöös saab politsei keskenduda enam raskete kuritegude ärahoidmisele ja lahendamisele.“

G4S patrullekipaaži pidev kohalolek annab parema kindluse nendelegi, kes kasutavad G4S koduvalvet või on oma ettevõttele tellinud meilt turvateenuse.

G4S on Paldiski Ettevõtjate Liidu liige ja osaleb Paldiski turvalisuse ümarlaual, et pakkuda lahendusi kogukonna turvalisuse parandamiseks.

PELi juhatuse esimehe Nikolai Pitšugovi sõnul tuli koostööinitsiatiiv 17.märtsil toimunud Lääne-Harju politseijaoskonna poolt korraldatud ümarlauast „Turvaline Paldiski“. Mais toimunud liidu üldkoosolek toetas koostöölepingu sõlmimst ühehäälselt.

Paldiski Ettevõtjate Liidu (PEL) eesmärgiks on olla mootor Paldiski piirkonna ettevõtluse edendamisel, turundamisel, elukeskkonna kvaliteedi parendamisel ja hea kuvandiga linna loomisel.

 

Paldiski Ettevõtjate Liidu tellimusel valmis Paldiski kuvandi konseptsioon

Paldiski ettevõtjate hinnangul aitavad linna arengule kaasa nii vaba aja veetmise võimaluste suurendamine,  omavalitsuse stabiilne juhtimine kui ka  ilus linnaruum. See toob elanike rahulolu ja mujale kolida ei taheta. Kui linnas elaks praeguse 3900  inimese asemel  10 000, tähendaks see ettevõtja jaoks, et haritud ja oskajate töötajate leidmise pärast pole vaja muretseda. Linna tuleksid uued ettevõtted ja julged investeeringud. Paldiski ettevõtjate selline arvamus selgus intervjuude käigus, mille viisid läbi Tallinna Ülikooli teadlased käesoleva aasta talvel ja kevadel. Selleks, et asuda oma linna tulevikku kujundama lõi Paldiski Ettevõtjate Liit koostööks käe Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudiga, et koostada uuring Paldiski tulevikuvisioonist. Ülikooli uuringumeeskonda kuulusid magistrandid ning õppejõud. 13. mail tutvustati Paldiski Ettevõtjate Liidule liikmetele valminud raportit.

Vaikne linn, suur potsensiaal

Linnaelanikud hindasid ennekõike looduskeskkonda ja inimsuhteid. Suureks plussiks nimetati linna asukohta, mis annab rahu, pakub võimalust viibida looduses ning samas võib olla ka edasise arengu mootoriks sadamate, transiidi ja turismi arendamisel. Nii eestikeelsed kui ka venekeelsed elanikud tulid üsna sarnasele järeldusele, et Paldiskist võiks saada väga huvitav turismikeskus. Väikelinna võlu teeb elaniku jaoks nauditavaks vaikus aga ka see, et kõik eluks vajalik ongi käe-jala juures ning samas on ka Tallinn suhteliselt lähedal. Ka tulevikuvisioon oli elanikel küsitluse järgi seotud just turismiga, mis aitaks ka laiemalt avastada Pakri poolsaare kauneid randu ning Pakri saarte omapära. Linnarahvas unistab sellest, et linna koliksid noored. Samuti ka kultuurikeskusest ning senisest parematest sportimisvõimalustest. Linnarahva arvates on Paldiskis praegu kõige parem elada lastel ja pensionäridel ning loodusesõpradel. Tallinna Ülikooli uurimismeeskonna hinnangul on positiivne, et linnarahvas on initsiatiivikas ja soovib anda ka oma panuse linna arendamisse.

Juured alla!

Omavalitsusjuhtide hinnangul meenutab Paldiski praegu justkui pesa, kus linnaelanikud ööbivad. Tööl käiakse Tallinnas ja mujal. Samas arvavad omavalitsusjuhid, et elanikud on pühendunud ja riskidega harjunud. Küsitletute hulgas oli ka neid, kelle hinnangul kolivad praegu Paldiskisse sellised inimesed, kes tahavad odavat elukohta ja loodavad toetustele. Mõiste juurtest tähendab aga nii linna ajaloo mõtestamist kui ka kindlat elukohta Paldiskis.  Omavalitsusjuhtide tulevikuvisioon on samuti kui ka elanikel seotud areneva turismiga. See tähendab omakorda ka majutus- ja toitlustusasutuste rajamist linna. Küsitlusele vastnud omavalitsusjuhid pakkusid välja samuti ka idee elektrikommuuni loomisest, mille eesmärk on toota oma elektrit ning lüüa elektrihind alla.

Ühine eesmärk.

Uuringu tulemused näitavad, et ettevõtjate, omavalitsustöötajate ja linnaelanike hinnagnutes praegusele olukorrale ning arenguvisoonile on nii kattuvusi kui ka erinevaid arusaamu. Paldiski Ettevõtjate Liidu tegevjuhi Jaanus Saat sõnul on hädavajalik erinevate sihtgruppide arvamused  ühendada ning panna nad tegutsema ühise eesmärgi nimel. „Kohalik elanik on Paldiski visiitkaart, kes on sõnumi levitaja väljapool Paldiskit. On oluline, et see elanik tunneks uhkust oma linna üle ning annab selle sõnumi edasi ka teistele. Paraku täna on olukord selline, et kohalik elanik alati ei väärtusta piisavalt oma linna,“ ütles Jaanus Saat. „Meie eesmärk on seda muuta ja parandada linna kuvandit, et siin oleks hea olla elanikul, et siia tuleks turist ning investorid näeksid Paldiski potensiaali,“ lisas Saat. Paldiski Ettevõtjate Liidu koostöö Tallinna Ülikooli taedlaste meeskonnaga pole veel lõppenud. Nüüd, kui arvamused on kogutud, asutakse samm-sammult eesmärke seadma, et Paldiskist saaks ettevõtja jaoks perspektiivikas linn, mida hindab kõrgelt ka iga linnaelanik.

Paldiski Ettevõtjate Liiduga ühines Baltic Oil Service

Paldiski Ettevõtjate Liidu 13.05.2016 üldkoosoleku otsusega võeti liidu liikmeks Baltic Oil Service. Ettevõte asutati 01.12.2015 ning tegutseb Paldiskis, aadressil Rae põik 9. Ettevõtte tegevusalaks on naftatoodete hoiustamine ja logistika.

Kiili ettevõtjad külastasid Paldiskit

04.mai 2016 külastasid Kiili ettevõtjad Paldiskit ning tutvusid Paldiski Ettevõtjate Liidu tööga. Kiili ettevõtjatele tutvustati Paldiski Ettevõtjate Liidu tegevust ning anti ülevaade Paldiski linnast. Lisaks külastasid Kiili ettevõtjad Paldiski Tsingipada ja Assistorit. Külastuse raames arutati koostöövõimalusi kahe liidu vahel ning tutvuti, kuidas liidu liikmed saavad üksteisele kasulikud olla.

22.veebruaril 2016a. asutati äriühing Pakri Energy Island OÜ

Paldiski Ettevõtjate Liidu poolt on juba mitme aasta jooksul edendatud Pakri poolsaare energiaühistuga seonduvat ideed. Idee ja kujunenud olukord oli küpsenud tasemeni, millest edasi tuli astuda samm idee realiseerimise suunas. 22.veebruaril 2016a. asutasidki Nelja Energia AS, Balti Gaas OÜ, Energiasalv Valdus OÜ, AS Paldiski Tsingipada ja AS Alexela Terminal äriühingu Pakri Energy Island OÜ. Äriühingu asutamise eesmärgiks on energiamajanduse-alase ühistegevuse arendamise läbi Paldiski olemasolevate ettevõtjate konkurentsivõime parandamine ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ärikeskkonna loomine uute suurinvesteeringute realiseerimiseks Pakri poolsaarel. Energiamajanduse-alane ühistegevus tähendab eelkõige energia tootjate ja tarbijate kokkuviimist, samuti energia muundamisega seotud investeeringute korraldamist  viisil, mis minimeeriks eelkõige elektri ülekandega seotud kulud Paldiskis. Paldiski on selliseks energia-alaseks ühistegevuseks igati õige paik: piirkonna elektritootmine (ca. 130GWh) on terbimisest (ca. 25GWh) kordades suurem

Elektrihindu tuleks vaadata eelkõige meiega samade investeeringute pärast konkureerivate riikide (Rootsi, Soome) kontekstis. Üsna lihtne on jooniselt järeldada, et konkurentsivõimeline keskmine elektrienergia hind ei tohiks olla üle 60 EUR/MWh, energiamahukatel tööstustel aga madalamgi.

Olemasoleva Paldiskis tegutseva ettevõtluse jaoks seisneb konkurentsivõimeliste energiahindade saavutamise kasu arusaadavalt selleski, et koos uue ettevõtlusega tekib ka uusi tarbijaid. Konkurentsivõimeline ärikeskkond kasvava tarbimisega on aga eelduseks kvaliteetse elukeskkonna kujunemisele, mis omakorda elavdaks Paldiski ettevõtlust.

Energia-alane ühistegevus loob küll võimaluse rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ärikeskkonna kujunemisele, kuid samas pole see võluvits. Ühistegevuse mõte on leida ka Paldiskisse investeerida soovivaid uusi ettevõtteid, sest energia suurtarbijate lisandumine loob eelduse energiakulude optimeerimiseks. Uute ettevõtete kaasamine eeldab ka ühist ajutegevust ning seepärast on Pakri Energy Island OÜ avatud uutele osanikele, kes lisaks enda ärikasumi suurenemisele energiahindade võimalikust alanemisest tulenevalt näevad oma võimalusi uue ettevõtluse Paldiskisse toomisel. Paldiski Ettevõtjate Liit teeb tänuväärset tööd Paldiski kui piirkonna rahvusvaheliseks tutvustamiseks, Pakri Energy Island OÜ rolliks on Paldiskist huvitatud ettevõtetele Paldiskisse investeerimiseks vajalike asjade reaalne korraldamine.

Ukraina ettevõte Avtologistika juht Pavel Haidai külastas Paldiskit

04.märtsil 2016 külastas Paldiski Ettevõtjate Liitu ja Paldiski ettevõtteid Ukraina Avtologistika juht Pavel Haidai. Külastuse eesmärk oli koostöösidemete loominine Avtologistika ja Paldiski ettevõtete vahel.
Pavel Haidai kohustus Paldiski Ettevõtjate Liidu juhatuse liikmete Nikolai Pitšugovi, Ly Lepiku ja liidu tegevjuhi Jaanus Saat`iga. Külalisele tutvustati Paldiski linna ning anti ülevaade siinsest ettevõtlusest.
Lisaks külastas Pavel Haidai Assistor AS`i, kus kohtus juhatuse liikme Kalmer Kade`ga ning juhatuse esimehe Perttu Piri`ga. Assistor`ist suundus külaline edasi Paldiski Lõunasadamasse, kus kohtus Tallinna Sadama ärisuunajuhi Margus Sitsi`ga.
Avtologistika on suurim Ukraina autode logistika ettevõtte, kelle klientideks on kõik suuremad autotootjad. Täna töötab ettevõtte selle nimel, et töötada välja IT lahendused, mis aitaksid logistika ettevõtetel oma tööd kiiremini ja paremini teha.

25.veebruaril külastasid Paldiskit Tartumaa ettevõtjad

25.02 külastasid Paldiskit Tartumaa puidu – ja metalliettevõtjad. Külastuse eesmärk oli koostöösuhete arendamine ning kogemuste jagamine.
Tartumaa ettevõtjad kohtusid Paldiski Ettevõtjate Liidu tegevjuhi Jaanus Saat`iga ning juhatuse liikme Enn Laansoo`ga. Ettevõtjatele tutvustati Paldiski linna ning siinset ettevõtluskeskkonda.
Lisaks tutvusid ettevõtjad Bolefloori, Paldiski Tsingipada ning E-Profiili tootmisprotsessidega.
Külastus toimus Tartumaa Arendusseltsi eestvedamisel, Harjumaa õppereisi raames.

Paldiski Ettevõtjate Liit ja Tallinna Ülikool sõlmisid koostöölepingu

Paldiski Ettevõtjate Liit ja Tallinna Ülikool sõlmisid 10.veebruaril 2016 koostöölepingu, mille raames hakkab ülikool töötama välja Paldiski kuvandi uuendatud konseptsiooni. Paldiski linna oluline probleem on elanike arvu pidev langus ning üldiselt levinud negatiivne kuvand. Kohalikud elanikud, ettevõtjad, Eesti ühiskond ei oska näha linna potentsiaali ja hinnata selle rikast ajalugu. Koostööprojekti eesmärk on töötada välja tegevused ja vahendid, mis aitavad muuta Paldiski kuvandit positiivsemaks ja väärtustada Paldiskit kui ettevõtlus-, töö ja elukeskkonda. Projekt kestab kuni mai 2016.

PEL liige Paldiski Tsingipada pälvis “Maa Sool” auhinna

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon tegi täna teatavaks “Eesti Ettevõtlik Vaim” 2015 auhinnakategooriate võitjad.
EVEA ettevõtlusgalal auhinnati ning tunnustati neid tublisid väike- ning keskmise suurusega ettevõtjaid, kes oma tegemistes olid tubliks eeskujuks teistele ettevõtjatele.
Kategooriasse Maa Sool 2015 – parim maa-ettevõte esitati järgmised kandidaadid:
Combimill OÜ on Viljandimaa ettevõte, mille põhitegevuseks on Eesti kohalikust männipalgist servatud laudade ning prusside valmistamine. Combill on kindlasti majanduslikult edukas ettevõte ning ta on oma piirkonnas oluline tööandja.
Eesti Valgus OÜ + Gift Line OÜ tegevuseks on küünalde valmistamine ning Võhma Valguse Vabriku kunstnikud loovad meeldejääva kingituse igat kliendi soovi arvestades.
Paldiski Tsingipada AS hoiab lippu kõrgel, et Paldiski oleks ka metallitööstuse linn. Nende tehas on Põhja- ja Ida-Euroopa kõige rohelisema (loodussõbralikuma) tehnoloogiaga kuumtsinkimise tehas ning seeläbi aitab vähendada inimtekkelist “jalajälge” keskkonnale.
Parim maaettevõte MAA SOOL on 2015. aastal Paldiski Tsingipada AS.

 

« Older posts Newer posts »