Page 3 of 7

17.jaanuar toimub ümarlaud “Ettevõtlus ja uus Paldiski üldplaneering”

17.jaanuar 2017 kell 11 toimub Paldiski Ettevõtjate Liidu ja Harju Maavalitsuse eestvedamisel ümarlaud „Ettevõtlus ja Paldiski uus üldplaneering“.  

 Lisaks ettevõtjatele, võtavad ümarlauast osa Harju maavanem pr.Ülle Rajasalu ja maavalitsuse planeeringute osakonna spetsialistid.

 Ümarlaud toimub Pakri Plaza III korruse saalis (Rae 38, Paldiski).

 Registreerimine kuni 16.jaanuar e-posti aadressil jaanus@investinpaldiski.ee

 

Paldiski Ettevõtjate Liidu projekt “Paldiski investorteeninduse programmi väljatöötamine ja elluviimine” sai EAS`i rahastamisotsuse

Projekti raames selgitatakse välja, millistes majandusvaldkondades on Paldiskis parimad eeldused edukate ettevõtete tekkimiseks ja toimimiseks ning mida, millal ning kelle poolt tuleks teha nende eelduste realiseerimiseks. Lisaks viiakse projekti raames need tegevused ellu.

Projekti rahastatakse meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks – tugiprogrammide elluviimine perioodil 2017-2023“. Projekti kogusumma on 90 000 eurot, millest omafinantseering 16 %. Projekti periood on 01.01.2017-31.12.2017.

Lisainfo:

pel@investinpaldiski.ee

Turvalisuse eest peavad hea seisma kõik- nii leiti 16.novembril toimunud Paldiski turvalisuse ümarlaual

Lääne-Harju politseiosna juht Veiko Randlaine andis hakatuseks osalejatele ülevaate sellest, kuidas linnaruum võib põhjustada kuritegevust ning kui lihtne on väikeste muudatuste tegemisega teha mõni piirkond ja ka kogu linn turvalisemaks.

Turvalisuse paremat tagamist Paldiskis arutati esimest korda kevadel ning nüüd, sügisel oli võimalik teha kokkuvõtteid sellest, mis on poole aasta jooksul muutunud ja mida võiks veel paremini teha. Positiivse poole pealt tõeti, et leping on sõlmitud turvafirmaga G4S ning firma tegutseb linnas. Tõdeti aga, et kahjuks pole Paldiskist õnnestunud leida piisavalt inimesi, kes oleksid nõus tegutsema abipolitseinikena. Lastekaitseöötaja vajadusest oli juttu juba kevadel. Järkuvalt on see probleemiks, mille lahendust oodatakse linnalt. Samuti on probleemiks koolide turvalisus. Leiti, et ka koolid peaksid ka ise oma turvalisusesse rohkem panustama. Kevadel oli juttu ka turvakaamera paigutamise vajadusest. Linn lubas kevadel, et kaamera tuleb. Paremuse poole pealt sai nüüd tõdeda, et inimesed ise on hakanud turvalisuse vajadust rohkem mõistama ning tekkinud probleemidest politseid sagedamini teavitama.

  Piirkonavanem Mart Meriküll, piirkonnapolitseinik Roman Soldatov ja noorsoopolitseinik Liina Soodla andsid ülevaate hetkeprobleemidest Paldiskis. Jätkuvalt on linnas nagu ka Eestis laiemalt, probleemiks lähisuhtevägivald. Enamasti vägivallatsetakse purjuspäi ning info ei jõua alati politseini. Väga oluline oleks aga selliste peredega tegelemine ning nõustamine. Samuti oleksid vajalikud kodukülastused.

 Noortel on probleeme alkoholi ja tubakaga. Nii viinapudel kui ka suitsupakk on alaealistele linnas suhteliselt lihtsalt kättesaadavad. Alkohol antakse alaealistele üle tavaliselt tänaval ning alaealised jätkavad pidustemist korteris. Naabrite kohus oleks selistest alaealiste pidudest politseid teavitada.

Narkootikume tarvitanud noorte jaoks on mõeldud puhta tuleviku programm. See  programm tähendab seda, et esimest korda narkootikumide tarvitamiselt tabatud noortega tegetakse poole aasta jooksul järjepidavalt.

 Üheks suuremaks probleemiks on, et Paldiski elanikud ei teavita veel piisavalt õigusrikkumistest politseid. On juhtunud, et ka kaupluste turvatöötajad pole politseile teatanud vargustest. Naabrid ei teata salasigarettide ja salaalkoholi müügist. Tolliametnikel on tihtipeale Paldiskisse asja ja põhjuseks on tavaliselt just salaalkohol ja maksumärkideta sigaretid. Samuti peaksid inimesed politseile teada andma kohe, kui märkavad roolis purjus autojuhti.

Kõige probleemsemad kohad linnas on Vene põhikooli territoorium, kuhu pääsevad vabalt ka need, kellel kooliga vähemat pistmist ei ole. Kaupluste juures käib alkoholi ja tubakatoodete üleandmine noortele. Linnapark on koht, kuhu kogunevad väga erinevas vanuses seltskonnad. Probleeme on ka Peetri tänava mänguväljakuga. Noori köidavad viimasel ajal ka korrusmajade redelid. Politsei hoiatas, et nendel ronimine on üliohtlik tegevus.

Politseinikud, kaitseväelased, päästeametnikud, õpetajad, Paldiski Ettevõtjate Lidu liikmed ja linnaametnikud järjestasid lühikese aja jooksul kõige olulisemad turvariskid ning nende lahendamise võimalused

 

Paldiski Ettevõtjate Liidu ja Tallinna Sadama eestvõttel arutati Paldiskis 14. novembril toimunud äriseminaril Lõunasadama tulevikuplaane ja ärivõimalusi Paldiskis

Äriseminaril osalejad tõdesid, et Paldiskil on head eeldused, mille peavad tagama tööjõud, energia ja koostöö.

Tallinna Sadam, kui Läänemere uuendusmeelseim

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm nentis, et sadamate konurents Läänemerel muutub aasta aastalt tihedamaks ning seetõttu nõuab ühtviisi arendamist ja tähelepanu nii reisijatevedu kui ka kaubavahendus. Kui reisijate veo kasv on olnud Tallinna Sadamas 5-6% ja sellega võib igati rahule jääda siis kaubaveo trendid nii positiivsed ei ole.
Kalm tõdes oma ettekandes, et Paldiski Lõunsadamal on nii plusse kui miinuseid. Plusspoolele jäävad nii asukoht kui ka talvise navigatsiooni võimalus. Samuti ka tootmismaa olemasolu, mida saab võimalikele klientidele pakkuda. Vähetähtis pole ka Paldiski Ettevõtjate Liidu ja omavalitsuse toetus. Miinuspoolele aga jääb piiratud juurdepääs sadamalinnale. Raudtee läbib Tallinna linna ning maantee, mis viib üle Keila silla. Paldiski jääb suuretst magistraalidest suhteliselt kaugele. Samuti võib sadama arendamisel olla probleemiks kvalifitseeritud tööjõu puudus Paldiskis. Paldiski Lõunasadama arngu suundadeks nimetas Kalm kaide ristkasutust. Samuti ka nn targa sadama projekti ning transpordi x-teed. Digitaliseerimine aitab tulekus lahendada logistikaprobleeme ning hoida kokku veoautode ooteaega. Tulebikuootused on tema sõnul seotud LNG terminali ja gaasinduse arenguga Paldiskis. Samuti ka tööstuspargi arendamisest.

BalticConnector kui koahliku ettevõtluse hoogustaja.

Alexela Groupi juhatuse liige Marti Hääl ütles, et BalticConnectori gaasitoru hakkab jooksma Paldiski külje all, mis tähendab, et kogu piirkond muutub konkuretsivõimelisemaks. Esimene gaas peaks tema sõnul Soome-Eesti gaasijuhtmes hakkama liikuma 2019 aastal. Hiljuti sõlmiti kokkulepe, mille kohaselt eraldatakse Euroopa Liidu eelarvest 187 miljonit eurot Soome ja Eesti gaasivõrke ühendava gaasijuhtme BalticConnectori ehitamiseks. Kui Brüsselist saabub selge otsus LNG terminali kaasrahastamise kohta siis on Alexelal võimalik ehituskonkurss välja kuulutada. Hääl ütles, et nüüd ei kulu enam kaua aega, kui Pakrineemel saab kopa maasse lüüa.

Lootusrikas piirkond

Seminaril osalejad kogunesid töögruppidesse, et arutada, milline võiks tulevikus välja näha tööstus ja teenindus Paldiski Lõunasadama osalusel. Mis võiks olla see konks, mis meelitaks linna investorid ja kuidas saaks muuta sadama tegevuse efektiivsemaks ettevõtjate ja omavalitususe sünergia tulemusena. Osa töögruppe keskendus Paldiskis praegu olemas oleva tööstuse edasiarendamise võimalustele. Mõned töögrupid lasid aga fantaasial lennata ning linna kavandati nii külmhoone kui ka pakendustehas. Turistimagnetiks planeeriti Paldiskisse suurejooneline sisesuusahall. Kõikides töögruppides arutati tööjõu, energia ja koostöö küsimusi. Leiti, et ettevõtetevaheline koostöö on hädavajalik. Tööjõu olemasolu kohta Paldiskis üksmeelt ei olnud. Mõned arvasid, et kuna suur osa Paldiski elanikke töötab mujal pole töökäte leidmine kuigi suur probleem. Teiste hinnangul võib spetsialistide leidmine olla keeruline ning ka Paldiski elanikud ei pruugi kodulinnas töötamise vastu huvi tunda.

Majanduse tõusev täht

Äriseminaril kõneldu võttis oma ettekandes kokku Pakri Energy Isalnd OÜ juht Peep Siitam, kes põhjendas, mis teeb Paldiskist Eesti majanduse tõusva tähe. Samas arutles Siitam ka selle üle, kuivõrd palju aitaks investeeringutele kaasa energia madalam hind.
Seminaril osalejad arvasid, et sellised seminarid peaksid Paldiskis muutuma traditsiooniks ning ka töögrupid võiksid veel kokku saada ja oma ideid viimistleda.

Paldiski Ettevõtjate Liit ja Tallinna Sadam korraldavad äriseminari

Paldiski Ettevõtjate Liit ja Tallinna Sadam korraldavad Paldiski Lõunasadama ja sadamategevusega seotud ärivõimaluste laiendamise äriseminari.
AS Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm tutvustab Paldiski Lõunasadama fookuseid ja arenguplaane. Lisaks toimuvad erinevad töötoad, mida juhib Tallinna Sadama kommertsjuht Margus Vihman.
Paldiski ärivõimaluste turundamisest räägib Paldiski Ettevõtjate Liidu juhatuse liige Peep Siitam.

Lisainfo Sirle Arro e-post s.arro@ts.ee

16.november toimub ümarlaud “Turvaline Paldiski”

Ümarlaud „Turvaline Paldiski“ toimub 16. novembril 2016 kell 13:45 Paldiski linnas, Rae 38 konverentsisaalis (linnavalitsuse poolne sissepääs, III korrus).

Ümarlaua eesmärk on koostöökontaktide värskendamine ja laiendamine ning turvakoostöö arendamine. Teeme tagasivaate kevadel sõlmitud kokkulepetele ja politsei annab ülevaate turvalisuse olukorrast Paldiski linnas käesoleval ajal. Räägime turvakoostööst ja proovime ühiselt leida lahendusi olukorra parendamiseks. Oleme päevakavasse planeerinud ka „vaba mikrofoni“, kus osalejatel on soovi korral võimalus sõna võtta. Kui keegi soovib sõnavõtul kasutada Powerpoint-esitlust, siis palun mulle sellest teada anda ja arvestame sellega päevakavas.

Lisainfo ja registreerimine liisa.paavel@politsei.ee

Paldiski Ettevõtjate Liiduga ühines Pakri Parun OÜ

Paldiski Ettevõtjate Liidu 05.09.2016 juhatuse otsusega võeti liidu liikmeks Pakri Parun

Paldiski Ettevõtjate Liiduga liitus Pakri Parun, mis tegutseb Paldiskis, Pakri poolsaare tipus. Pakri Parun rajas 2016.aasta suvel poolsaare tippu kohviku, mis on osutnud väga populaarseks kohalike ja turistide seas.

Pakri Parun juhatuse liikme Andrei Pevgoneni sõnul on neil Paldiskis suured plaanid. Eesmärk on teha Pakri poolsaare tippu atraktiivne meelelahutuskeskus. Tulevikus soovitakse poolsaare tipus pakkuda majutusteenust ja meelelahutust. Selleks rajatakse sinna hotell ja kontsertlava. Lisaks tuleb sinna pood, kus pakutakse kohalike inimeste käsitööd ja muid kohalikke tooteid.

Andrei Pevgonen sattus Paldiskisse täiesti juhuslikult ning kui ta avastas poolsaare tipu, siis tekkis tal kohe huvi selle koha vastu ning hakkas tegutsema. Samas oli Andrei üllatunud, et selline kaunis koht ning nii unarusse jäetud.

Küsimusele, mida Pakri Parun ootab ettevõtjate liidult, vastas juhatuse liige nii: “Ootan uusi kontakte, õppida midagi uut ning jagada oma kogemusi väikeettevõtjana. Samuti on ta arvamusel, et kindlasti peaksid ka väikeettevõtjad ettevõtjate liidus esindatud olema

Paldiski Ettevõtjate Liit valis uue juhatuse ja täiendas põhikirja

Paldiski Ettevõtjate Liidu üldkoosolekust osavõtjad valisid 11. augustill salajsel hääletusel juhatuse liikmeteks Ly Lepiku, Nikolai Pitšugovi ja Peep Siitami. Kandidaate oli kokku 5.

Üksmeelselt kiitis üldkoosolek heaks põhikirja täiendused. Üks muudatustest puudutas just juhatuse liikmete arvu. Kui varem oli juhatuse liikemete arv 1 kuni 7, siis ülsdkoosolekul heaks kiidetud muudatuse järgi on juhatuses 1 kuni 3 liiget.

Üldkoosolekul osalejad arutasid pikemalt, millised näitajad tuleks võtta aluseks edaspidi liikemekasu suuruse määramisel. Kuulati Nikolai Pitšugovi ülevaadet haldusreformi käigust ning Paldiski seisukohtadest ühinemisläbirääkimistel. Paldiski Ettevõtjate Liidu jaoks tähendab see, et ka naabervaldade ettevõtjad võivad edaspidi soovida Liiduga ühineda. Arutati ettepanekut korraldada järgmisel suvel Paldiskis romuring. Teistes linnades on romuringid populaarsust võitnud.  Seda näitab nii pealvaatajate kui ka osalejate arvukus. Leiti, et Paldiskis võiks romuring olla pealtvaatajatele tasuta ning  toimuda võiks see üritus 2017 aasta juulis.

 

Lisainfo:

Jaanus Saat

53 463 099

jaanus@investinpaldiski.ee

Ajakirjanikud külastasid ettevõtjate liidu kutsel Paldiskit

Ajakirjanikud külastasid ettevõtjate liidu kutsel Paldiskit

Paldiski Ettevõtjate Liit kutsus 15. juunil ajakirjanikud Paldiskisse, et tutvustada ettevõtjate tegevust ning kuulata ajakirjanike arrvamust Paldiski tuleviku kohta. Hakatuseks andis Paldiski Ettevõtjate Liidu juht Jaanus Saat Paldiskisse tulnud ajakirjanikele ülevaate linna ajaloost ja tulevikuvisioonist. Suurem osa ajakirjanikest oli ka varem linna külastanud ning nüüd tõdeti, et linna ilme on järjest paremaks muutunud. Küsiti  haldusreformi ja Paldiski ühinemisplaanide kohta. Paldiski on teinud Padise vallale ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks. Paldiskit ja veel mitut omavalitsust on kutsunud ühinemiskõnelusi pidama Keila vald. Peep Siitam andis ajakirjanikele ülevaate Pakri Energy Island OÜ tegevusest ning ideedest, mille realisserimine tähendaks ettevõtetele senisest odavama elektri kasutamise võimalust.

Ringkäik ettevõtetesse algas Alexela Terminalist, kus kvaliteetse lennukibensiini tootmisest ning ettevõtte keskkonakaitse alasest tegevusest rääkisid Peter Sorok ja Aleksndr Dalton. Ajakirjanikud tõmbasid kiivrid pähe ja said osa eksklusiivsest tutvustusringkäigust. Traalipüügi Ühistus pandi selga kitlid, jalga kilesussid ja uuriti kalatöötlemise kaasaegset tehnikat. Viimasel ajal tõdevad majanduseksperdid, et Eesti majanduse edukuse mootoriks on eksport, mida kahjuks pole piisavalt. Traalipüügi Ühistu võib siin näidata  eeskuju sest vaid väike osa siin toodetust jääb Eestisse. Kõige kaugem riik, kuhu kalad Paldiskist jõuavad on Hiina. Mauno Leppik ei välistanud ka võimalust, et toodang jõuab varsti taas ka Venemaa turule, Venemaa on selleks mõningast huvi juba ilmutanud.

Turismiobjektidest külastati Pakri tuletorni, käidi Amandus Adamsoni ateljeemuuseumis ja uuriti ajalooliste fotode näitust Peetri Tollis. Ajakirjanikud küsisid ka linna elu-olu ja sportimisvõimaluste kohta. Ajakirjanike arvates tuleks linnale kasuks huvitava festivali korraldamine, mis tutvustaks linna laiemalt ja tooks kohale ka kaugemalt külalisi. Üks ajakirjanik arvas, et võiks ka ise kaaluda Paldiskisse kolimist ning üks ajakirjanik tödes, et pärast sellist ringkäiku hakkas Paldiski talle tõeliselt meeldima.

Lisainfo:

Jaanus Saat  Tel 53 463 099

jaanus@investinpaldiski.ee

Paldiski Ettevõtjate Liit ja Elron kutsuvad avastama Paldiskit

Paldiski Ettevõtjate Liit ja Elron kutsuvad avastama Paldiskit

 27.juunil alustab Elron kampaaniaga ,,Järgmine peatus”, et kutsuda inimesi rongiga Eestimaad avastama. Koostöös omavalitsuste ja ettevõtjatega tutvustatakse kohalikke vaatamisväärsusi, kohapeal ootavad rongisõitjaid eripakkumised. Igal nädalal kuni suve lõpuni on sihtpunktiks üks Eestimaa rongipeatus, esimeseks peatuseks on Paldiski.

 ,,Kutsume eestimaalasi minipuhkusele mõnda toredasse Eestimaa paika selle koha ajalugu, vaatamisväärsusi ja loodust imetlema. Infot ja inspiratsiooni selleks pakume iga sihtkoha kohta oma kodulehel.“ ütles Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mai Vahtrik. ”Ühtlasi kutsume inimesi sõitma Eestimaad avastama rongiga, mis on üks keskkonnasäästlikumaid transpordivahendeid.”

,,Järgmine peatus: Paldiski”

27.juunist 3. juulini kutsub Elron rongiga Paldiskisse. Paldiski on Põhja-Eesti põnevaim sadamalinn, mis on parajas kauguses, et nautida kogu Pakri poolsaare imelist loodust, matkata piki võimsat pankrannikut, uurida Peetri kindlust, külastada Eesti kõrgeimat Pakri tuletorni ja Amandus Adamsoni muuseumit. Vaid lühikese paadisõidu kaugusel Paldiskist on saladuslikud Pakri saared.

Nädala jooksul saab rongipileti või Elroni Sõidukaardi ettenäitamisel külastada 50% soodsamalt Pakri tuletorni ning kujur Amandus Adamsoni muuseumi; tavernis Peetri Toll saab põhiroa ostmisel kohvi tasuta.

„Meil on heameel, et Elron viib selliseid kampaaniaid läbi. Paldiski linn on täis põnevaid kohti ja lugusid ning kindlasti tasub kampaania raames pakutavaid võimalusi kasutada“ ütles Paldiski Ettevõtjate Liidu tegevjuht Jaanus Saat. „Paldiski Ettevõtjate Liidu üks eesmärk on Paldiski parimate võimaluste tutvustamine ja antud koostöö Elron`iga, aitab sellele kindlasti kaasa.

Rongide sõiduplaani kohta lähem info Elroni veebilehelt: www.elron.ee.

Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron (www.elron.ee) all tegutsev riigile kuuluv ühistranspordiettevõte, mis pakub Stadler FLIRT elektri- ja diiselrongidega reisijaveoteenust kõigil Eesti siseriiklikel rongiliinidel. 2015. aastal saabus 98,46% diisel- ja 99,35% elektrirongidest lõppjaama õigeaegselt. Elron plaanib 2016. aastal teenindada 6,6 miljonit reisijat. Ettevõttes on 306 töötajat.

Täiendav informatsioon:

Mai Vahtrik, Elroni kommunikatsiooni- ja turundusjuht

Tel: 511 1752; 6 737 416; e-post: mai.vahtrik@elron.ee

Jaanus Saat, Paldiski Ettevõtjate Liit

Tel 53 463 099 e-post jaanus@investinpaldiski.ee

 

 

 

 

 

« Older posts Newer posts »