Äripäev: Paldiski hiigelajad on veel ees

Gaselli TOPis teisele kohale jõudnud ASi OmaKoduMaja juhatuse liikme Mehis Rumpi hinnangul aitaks Pakri poolsaarel energiakommuuni loomine vähendada elektri hinda umbes kolmandiku võrra. See soodustaks suurte ja energiamahukate ettevõtete kolimist Paldiskisse.

Küsimustele vastab ASi OmaKoduMaja juhatuse liige Mehis Rump.

Kui vaatame OmaKoduMaja majandustulemusi aastatel 2013–2015, siis suurima käibe ja ärikasumini jõudsite 2014. aastal. Millised tegevused hea tulemuse tõid?

OmaKoduMaja on Alexela Gruppi kuuluv ettevõtte, kes juba 15 aastat tegeleb erinevate kinnisvaraprojektide arendamisega. Möödunud aastate jooksul oleme arendanud mitmeid elamu- ja tööstusobjekte. Peamiselt tegutseme Harjumaal, kuid mõned arendused, peamiselt elamuarendused, on tehtud ka pealinnas. Meie suuremad arendused asuvad Kiili ja Jõelähtme valdades ning Paldiski linnas.

Seni võib pidada tõesti edukamaks 2014. aastat, kus korraga jõudis realiseerimisele kaks suurt arendust: elamurajoon Kiili vallas ja Nehatu Logistikapargi I etapp.

Kas kiire kasv jätkub ka tänavu?

Liigume edasi rahulikus tempos: plaan on käivitada Nehatu Logistikapargi II etapp ja alustada Kiili vallas Nurga elamukvartali kommunikatsioonide ehitustöödega. Müügiga alustame ehitustegevusega paralleelselt, kuid suurem osa sellest jääb arvatavasti aastasse 2018.

Millised on teie arvates eeldused, et ettevõte suudaks kiiresti kasvada – mida selleks on vaja?

Selles, et OmaKoduMaja on kiiresti arenev ettevõte, on kindlasti oluline osa meie tublil kollektiivil. Kõik sõltub inimestest.

Nehatu Logistikapargi II etapi arendus asub osaliselt Eesti ja Soome vahele kavandatava meretunneli ehituskoridoris. Kas teie hinnangul oleks Eesti ja Soome vahele tunnelit vaja?

Arvestatav osa Nehatu Logistikapargi II etapist asub osaliselt Eesti ja Soome vahele kavandatava meretunneli ehituskoridoris, mis toob endaga kaasa ajutise ehitusõiguse. Me usume, et kui planeerime hoonestusalasid targalt ning koostöös raudteespetsialistidega, suudame vältida lammutuskohustusi tulevikus.

Mis puudutab tunneli vajalikkust, siis sellega on nagu ikka luksasjadega. On ju hea ja mugav, kui nad on olemas, aga kui mõelda, et kas need ka end majanduslikult ära tasuvad, tekib kimbatus.

Suur osa OmaKoduMaja arendustegevusest on Paldiskis ja selle ümbruses. Mis on teie meelest selle piirkonna pluss näiteks tootmis- või logistikaettevõtete jaoks?

Paldiski linnas oleme arendustega keskendunud eelkõige komplekssele ja tasakaalustatud arengule. See tähendab seda, et koos tootmismaa arendamisega ehitame ja renoveerime korterelamuid ning aitame kaasa linna sotsiaalse infrastruktuuri loomisele. Usume väga Paldiski linna arengusse. Seda tagavad linna unikaalsed infrastruktuuri võimalused toimivate jäävabade sadamate, raudtee ning Tallinna läheduse ja hea ühenduse näol.

Osaleme aktiivselt Paldiski Ettevõtjate Liidu töös, kelle üheks suureks väljakutseks on energiakommuuni käivitamine Pakri poolsaarel, mis omakorda soodustab suurte ja energiamahukate ettevõtete kolimist Paldiskisse. Energiakommuun tähendab lihtsustatult energia tootjate ja energia tarbijate vahelist koostööd selliselt, et vajadus üleriigilise võrguteenuse järele kas puudub täielikult või on minimaalne. See annaks meie hinnangul võimaluse elektri hinda langetada ca kolmandiku võrra. Praegu oleme kahjuks olukorras, kus vaatamata muude kulukomponentide soodsamale tasemele jääme konkurssidel välisinvesteeringutele kalli energiahinna, ehk siis eelkõige võrgutasude tõttu, alla näiteks oma põhjanaabritele.

Müüte Paldiski Tehnopargis krunte lao- ja ärihoonetele. Seal tegutseb piirkonnas oluline tööandja, kuumtsinkimistehas AS Paldiski Tsingipada (Zincpot). Kas lisandub mõni sarnase kaaluga ettevõte?

Praegu käivad läbirääkimised mitme firmaga, kes oleksid potentsiaalselt huvitatud oma tööstuse käivitamisest Paldiski Tehnopargis.

Statistikaameti andmeil veeti 2016. aastal Eesti raudteede ja sadamate kaudu viimase kümne aasta väikseim kogus kaupu. Kas ja kuidas see OmaKoduMaja äri mõjutab?

Kindlasti on väheneval kaubamahul sadamates ning raudteel oma mõju logistikaga seotud projektide arendamisel. Samas usume, et loodav energiakommuun ja sarnase suunitlusega tootmisettevõtete võimalik sünergia Paldiski Tehnopargis suudavad need väljakutsed ületada.

Olete algatanud Paldiskis asuva Leetse mõisakompleksi ala ja selle ümbruses asuvate kinnistute detailplaneeringu. Mis seal täpsemalt plaanis teha on?

Leetse mõisakompleksi ümbruses on meil plaan arendada looduskaunis elukvartal, kuhu kerkib 12 eramut. Teeme seda koostöös mõisa omanikuga. Selleks teeme praegu kogu ala detailplaneeringut. Kuna ala asub osaliselt Pakri maastikukaitseala piirkonnas, siis võtavad planeeringu toimingud tavapärasest rohkem aega. Seetõttu ei julge ka öelda, millal ehitusega saab peale hakata. Varem või hiljem saab aga Leetse piirkonnast üks Eestimaa kauneimaid paiku.

Mõisahoone rekonstrueerimine toimub mõisaomaniku käe all. Mõis kuulub Christian von Wistinghausenile, kes seda mõisa oma perega aeg-ajalt kasutab.

Paldiski Ettevõtjate Liit võtab tööle ärianalüütiku ja turundusspetsialisti

Paldiski Ettevõtjate Liit võtab tööle ärianalüütiku ja turundusspetsialisti.

Lisainfo ja kandideerimine:

ärianalüütik http://www.cv.ee/toopakkumine/paldiski-ettevotjate-liit/arianaluutikut-d3235778.html

turundusspetsialist http://www.cv.ee/toopakkumine/paldiski-ettevotjate-liit/turundusspetsialisti-d3235752.html

17.jaanuar toimub ümarlaud “Ettevõtlus ja uus Paldiski üldplaneering”

17.jaanuar 2017 kell 11 toimub Paldiski Ettevõtjate Liidu ja Harju Maavalitsuse eestvedamisel ümarlaud „Ettevõtlus ja Paldiski uus üldplaneering“.  

 Lisaks ettevõtjatele, võtavad ümarlauast osa Harju maavanem pr.Ülle Rajasalu ja maavalitsuse planeeringute osakonna spetsialistid.

 Ümarlaud toimub Pakri Plaza III korruse saalis (Rae 38, Paldiski).

 Registreerimine kuni 16.jaanuar e-posti aadressil jaanus@investinpaldiski.ee

 

Paldiski Ettevõtjate Liidu projekt “Paldiski investorteeninduse programmi väljatöötamine ja elluviimine” sai EAS`i rahastamisotsuse

Projekti raames selgitatakse välja, millistes majandusvaldkondades on Paldiskis parimad eeldused edukate ettevõtete tekkimiseks ja toimimiseks ning mida, millal ning kelle poolt tuleks teha nende eelduste realiseerimiseks. Lisaks viiakse projekti raames need tegevused ellu.

Projekti rahastatakse meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks – tugiprogrammide elluviimine perioodil 2017-2023“. Projekti kogusumma on 90 000 eurot, millest omafinantseering 16 %. Projekti periood on 01.01.2017-31.12.2017.

Lisainfo:

pel@investinpaldiski.ee

Turvalisuse eest peavad hea seisma kõik- nii leiti 16.novembril toimunud Paldiski turvalisuse ümarlaual

Lääne-Harju politseiosna juht Veiko Randlaine andis hakatuseks osalejatele ülevaate sellest, kuidas linnaruum võib põhjustada kuritegevust ning kui lihtne on väikeste muudatuste tegemisega teha mõni piirkond ja ka kogu linn turvalisemaks.

Turvalisuse paremat tagamist Paldiskis arutati esimest korda kevadel ning nüüd, sügisel oli võimalik teha kokkuvõtteid sellest, mis on poole aasta jooksul muutunud ja mida võiks veel paremini teha. Positiivse poole pealt tõeti, et leping on sõlmitud turvafirmaga G4S ning firma tegutseb linnas. Tõdeti aga, et kahjuks pole Paldiskist õnnestunud leida piisavalt inimesi, kes oleksid nõus tegutsema abipolitseinikena. Lastekaitseöötaja vajadusest oli juttu juba kevadel. Järkuvalt on see probleemiks, mille lahendust oodatakse linnalt. Samuti on probleemiks koolide turvalisus. Leiti, et ka koolid peaksid ka ise oma turvalisusesse rohkem panustama. Kevadel oli juttu ka turvakaamera paigutamise vajadusest. Linn lubas kevadel, et kaamera tuleb. Paremuse poole pealt sai nüüd tõdeda, et inimesed ise on hakanud turvalisuse vajadust rohkem mõistama ning tekkinud probleemidest politseid sagedamini teavitama.

  Piirkonavanem Mart Meriküll, piirkonnapolitseinik Roman Soldatov ja noorsoopolitseinik Liina Soodla andsid ülevaate hetkeprobleemidest Paldiskis. Jätkuvalt on linnas nagu ka Eestis laiemalt, probleemiks lähisuhtevägivald. Enamasti vägivallatsetakse purjuspäi ning info ei jõua alati politseini. Väga oluline oleks aga selliste peredega tegelemine ning nõustamine. Samuti oleksid vajalikud kodukülastused.

 Noortel on probleeme alkoholi ja tubakaga. Nii viinapudel kui ka suitsupakk on alaealistele linnas suhteliselt lihtsalt kättesaadavad. Alkohol antakse alaealistele üle tavaliselt tänaval ning alaealised jätkavad pidustemist korteris. Naabrite kohus oleks selistest alaealiste pidudest politseid teavitada.

Narkootikume tarvitanud noorte jaoks on mõeldud puhta tuleviku programm. See  programm tähendab seda, et esimest korda narkootikumide tarvitamiselt tabatud noortega tegetakse poole aasta jooksul järjepidavalt.

 Üheks suuremaks probleemiks on, et Paldiski elanikud ei teavita veel piisavalt õigusrikkumistest politseid. On juhtunud, et ka kaupluste turvatöötajad pole politseile teatanud vargustest. Naabrid ei teata salasigarettide ja salaalkoholi müügist. Tolliametnikel on tihtipeale Paldiskisse asja ja põhjuseks on tavaliselt just salaalkohol ja maksumärkideta sigaretid. Samuti peaksid inimesed politseile teada andma kohe, kui märkavad roolis purjus autojuhti.

Kõige probleemsemad kohad linnas on Vene põhikooli territoorium, kuhu pääsevad vabalt ka need, kellel kooliga vähemat pistmist ei ole. Kaupluste juures käib alkoholi ja tubakatoodete üleandmine noortele. Linnapark on koht, kuhu kogunevad väga erinevas vanuses seltskonnad. Probleeme on ka Peetri tänava mänguväljakuga. Noori köidavad viimasel ajal ka korrusmajade redelid. Politsei hoiatas, et nendel ronimine on üliohtlik tegevus.

Politseinikud, kaitseväelased, päästeametnikud, õpetajad, Paldiski Ettevõtjate Lidu liikmed ja linnaametnikud järjestasid lühikese aja jooksul kõige olulisemad turvariskid ning nende lahendamise võimalused

 

Paldiski Ettevõtjate Liidu ja Tallinna Sadama eestvõttel arutati Paldiskis 14. novembril toimunud äriseminaril Lõunasadama tulevikuplaane ja ärivõimalusi Paldiskis

Äriseminaril osalejad tõdesid, et Paldiskil on head eeldused, mille peavad tagama tööjõud, energia ja koostöö.

Tallinna Sadam, kui Läänemere uuendusmeelseim

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm nentis, et sadamate konurents Läänemerel muutub aasta aastalt tihedamaks ning seetõttu nõuab ühtviisi arendamist ja tähelepanu nii reisijatevedu kui ka kaubavahendus. Kui reisijate veo kasv on olnud Tallinna Sadamas 5-6% ja sellega võib igati rahule jääda siis kaubaveo trendid nii positiivsed ei ole.
Kalm tõdes oma ettekandes, et Paldiski Lõunsadamal on nii plusse kui miinuseid. Plusspoolele jäävad nii asukoht kui ka talvise navigatsiooni võimalus. Samuti ka tootmismaa olemasolu, mida saab võimalikele klientidele pakkuda. Vähetähtis pole ka Paldiski Ettevõtjate Liidu ja omavalitsuse toetus. Miinuspoolele aga jääb piiratud juurdepääs sadamalinnale. Raudtee läbib Tallinna linna ning maantee, mis viib üle Keila silla. Paldiski jääb suuretst magistraalidest suhteliselt kaugele. Samuti võib sadama arendamisel olla probleemiks kvalifitseeritud tööjõu puudus Paldiskis. Paldiski Lõunasadama arngu suundadeks nimetas Kalm kaide ristkasutust. Samuti ka nn targa sadama projekti ning transpordi x-teed. Digitaliseerimine aitab tulekus lahendada logistikaprobleeme ning hoida kokku veoautode ooteaega. Tulebikuootused on tema sõnul seotud LNG terminali ja gaasinduse arenguga Paldiskis. Samuti ka tööstuspargi arendamisest.

BalticConnector kui koahliku ettevõtluse hoogustaja.

Alexela Groupi juhatuse liige Marti Hääl ütles, et BalticConnectori gaasitoru hakkab jooksma Paldiski külje all, mis tähendab, et kogu piirkond muutub konkuretsivõimelisemaks. Esimene gaas peaks tema sõnul Soome-Eesti gaasijuhtmes hakkama liikuma 2019 aastal. Hiljuti sõlmiti kokkulepe, mille kohaselt eraldatakse Euroopa Liidu eelarvest 187 miljonit eurot Soome ja Eesti gaasivõrke ühendava gaasijuhtme BalticConnectori ehitamiseks. Kui Brüsselist saabub selge otsus LNG terminali kaasrahastamise kohta siis on Alexelal võimalik ehituskonkurss välja kuulutada. Hääl ütles, et nüüd ei kulu enam kaua aega, kui Pakrineemel saab kopa maasse lüüa.

Lootusrikas piirkond

Seminaril osalejad kogunesid töögruppidesse, et arutada, milline võiks tulevikus välja näha tööstus ja teenindus Paldiski Lõunasadama osalusel. Mis võiks olla see konks, mis meelitaks linna investorid ja kuidas saaks muuta sadama tegevuse efektiivsemaks ettevõtjate ja omavalitususe sünergia tulemusena. Osa töögruppe keskendus Paldiskis praegu olemas oleva tööstuse edasiarendamise võimalustele. Mõned töögrupid lasid aga fantaasial lennata ning linna kavandati nii külmhoone kui ka pakendustehas. Turistimagnetiks planeeriti Paldiskisse suurejooneline sisesuusahall. Kõikides töögruppides arutati tööjõu, energia ja koostöö küsimusi. Leiti, et ettevõtetevaheline koostöö on hädavajalik. Tööjõu olemasolu kohta Paldiskis üksmeelt ei olnud. Mõned arvasid, et kuna suur osa Paldiski elanikke töötab mujal pole töökäte leidmine kuigi suur probleem. Teiste hinnangul võib spetsialistide leidmine olla keeruline ning ka Paldiski elanikud ei pruugi kodulinnas töötamise vastu huvi tunda.

Majanduse tõusev täht

Äriseminaril kõneldu võttis oma ettekandes kokku Pakri Energy Isalnd OÜ juht Peep Siitam, kes põhjendas, mis teeb Paldiskist Eesti majanduse tõusva tähe. Samas arutles Siitam ka selle üle, kuivõrd palju aitaks investeeringutele kaasa energia madalam hind.
Seminaril osalejad arvasid, et sellised seminarid peaksid Paldiskis muutuma traditsiooniks ning ka töögrupid võiksid veel kokku saada ja oma ideid viimistleda.

Paldiski Ettevõtjate Liit ja Tallinna Sadam korraldavad äriseminari

Paldiski Ettevõtjate Liit ja Tallinna Sadam korraldavad Paldiski Lõunasadama ja sadamategevusega seotud ärivõimaluste laiendamise äriseminari.
AS Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm tutvustab Paldiski Lõunasadama fookuseid ja arenguplaane. Lisaks toimuvad erinevad töötoad, mida juhib Tallinna Sadama kommertsjuht Margus Vihman.
Paldiski ärivõimaluste turundamisest räägib Paldiski Ettevõtjate Liidu juhatuse liige Peep Siitam.

Lisainfo Sirle Arro e-post s.arro@ts.ee

16.november toimub ümarlaud “Turvaline Paldiski”

Ümarlaud „Turvaline Paldiski“ toimub 16. novembril 2016 kell 13:45 Paldiski linnas, Rae 38 konverentsisaalis (linnavalitsuse poolne sissepääs, III korrus).

Ümarlaua eesmärk on koostöökontaktide värskendamine ja laiendamine ning turvakoostöö arendamine. Teeme tagasivaate kevadel sõlmitud kokkulepetele ja politsei annab ülevaate turvalisuse olukorrast Paldiski linnas käesoleval ajal. Räägime turvakoostööst ja proovime ühiselt leida lahendusi olukorra parendamiseks. Oleme päevakavasse planeerinud ka „vaba mikrofoni“, kus osalejatel on soovi korral võimalus sõna võtta. Kui keegi soovib sõnavõtul kasutada Powerpoint-esitlust, siis palun mulle sellest teada anda ja arvestame sellega päevakavas.

Lisainfo ja registreerimine liisa.paavel@politsei.ee

Paldiski Ettevõtjate Liiduga ühines Pakri Parun OÜ

Paldiski Ettevõtjate Liidu 05.09.2016 juhatuse otsusega võeti liidu liikmeks Pakri Parun

Paldiski Ettevõtjate Liiduga liitus Pakri Parun, mis tegutseb Paldiskis, Pakri poolsaare tipus. Pakri Parun rajas 2016.aasta suvel poolsaare tippu kohviku, mis on osutnud väga populaarseks kohalike ja turistide seas.

Pakri Parun juhatuse liikme Andrei Pevgoneni sõnul on neil Paldiskis suured plaanid. Eesmärk on teha Pakri poolsaare tippu atraktiivne meelelahutuskeskus. Tulevikus soovitakse poolsaare tipus pakkuda majutusteenust ja meelelahutust. Selleks rajatakse sinna hotell ja kontsertlava. Lisaks tuleb sinna pood, kus pakutakse kohalike inimeste käsitööd ja muid kohalikke tooteid.

Andrei Pevgonen sattus Paldiskisse täiesti juhuslikult ning kui ta avastas poolsaare tipu, siis tekkis tal kohe huvi selle koha vastu ning hakkas tegutsema. Samas oli Andrei üllatunud, et selline kaunis koht ning nii unarusse jäetud.

Küsimusele, mida Pakri Parun ootab ettevõtjate liidult, vastas juhatuse liige nii: “Ootan uusi kontakte, õppida midagi uut ning jagada oma kogemusi väikeettevõtjana. Samuti on ta arvamusel, et kindlasti peaksid ka väikeettevõtjad ettevõtjate liidus esindatud olema

Paldiski Ettevõtjate Liit valis uue juhatuse ja täiendas põhikirja

Paldiski Ettevõtjate Liidu üldkoosolekust osavõtjad valisid 11. augustill salajsel hääletusel juhatuse liikmeteks Ly Lepiku, Nikolai Pitšugovi ja Peep Siitami. Kandidaate oli kokku 5.

Üksmeelselt kiitis üldkoosolek heaks põhikirja täiendused. Üks muudatustest puudutas just juhatuse liikmete arvu. Kui varem oli juhatuse liikemete arv 1 kuni 7, siis ülsdkoosolekul heaks kiidetud muudatuse järgi on juhatuses 1 kuni 3 liiget.

Üldkoosolekul osalejad arutasid pikemalt, millised näitajad tuleks võtta aluseks edaspidi liikemekasu suuruse määramisel. Kuulati Nikolai Pitšugovi ülevaadet haldusreformi käigust ning Paldiski seisukohtadest ühinemisläbirääkimistel. Paldiski Ettevõtjate Liidu jaoks tähendab see, et ka naabervaldade ettevõtjad võivad edaspidi soovida Liiduga ühineda. Arutati ettepanekut korraldada järgmisel suvel Paldiskis romuring. Teistes linnades on romuringid populaarsust võitnud.  Seda näitab nii pealvaatajate kui ka osalejate arvukus. Leiti, et Paldiskis võiks romuring olla pealtvaatajatele tasuta ning  toimuda võiks see üritus 2017 aasta juulis.

 

Lisainfo:

Jaanus Saat

53 463 099

jaanus@investinpaldiski.ee

« Older posts