Projekti sisuks on Paldiski investorteeninduse programmi väljatöötamine ja elluviimine. Projekti raames selgitatakse, millistes majandusvaldkondades on Paldiskis parimad eeldused edukate ettevõtete tekkimiseks ja toimimiseks ning mida, millal ning kelle poolt tuleks teha nende eelduste realiseerimiseks. Lisaks tegevuste kavandamisele viiakse investorprogrammi kahe esimese aasta tegevused Projekti raames ka ellu.

Paldiski 2030 tutvustav video https://youtu.be/S0Pmpa5LRqo

Majandusanalüüs ja süntees

Infrastruktuuriprogramm

Questionare for investors

 

 

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne
image-926