Alexela Terminal AS
SW Energia OÜ
Paldiski Tsingipada AS
Eesti Traalpüügi Ühistu MTÜ
Paldiski Arendamise AS
Balti Gaas OÜ
Pakri Tuulepargid OÜ
Pakri Teadus – ja Tööstuspark
Tallinna Sadam AS
Esteve Terminal AS
Haldusteenus
Paldiski Linnavalitsus
G4S Eesti AS
Baltic Oil Service OÜ
AS Kuusakoski