Alexela Terminal AS
SW Energia OÜ
Paldiski Tsingipada AS
Eesti Traalpüügi Ühistu MTÜ
Paldiski Arendamise AS
Balti Gaas OÜ
Bell-Marine OÜ
Pakri Tuulepargid OÜ
NN Arendus OÜ
Tallinna Sadam AS
Esteve Terminal AS
Haldusteenus
Paldiski Linnavalitsus
E-Profiil AS
G4S Eesti AS
Baltic Oil Service OÜ
Pakri Parun OÜ
AS Kuusakoski