Alexela Terminal AS
SW Energia OÜ
Paldiski Tsingipada AS
Eesti Traalpüügi Ühistu MTÜ
Paldiski Arendamise AS
Balti Gaas OÜ
Pakri Tuulepargid OÜ
NN Arendus OÜ
Tallinna Sadam AS
Esteve Terminal AS
Haldusteenus
Paldiski Linnavalitsus
E-Profiil AS
G4S Eesti AS
Baltic Oil Service OÜ
Pakri Parun OÜ
AS Kuusakoski