Lühidalt Paldiskist

Paldiski (www.paldiski.ee) on olnud sajandite vältel atraktiivne piirkond investeeringuteks. Paldiski väga hea logistiline ja geograafiline asukoht, olemasolev infrastruktuur ja selle arendamise potentsiaal, tööjõu olemasolu, ning tihe koostöö Linnavalitsuse ja ettevõtjate vahel on kindlaks aluseks piirkonna arenemiseks Läänemere üheks tuntud ja tunnustatud äri- ja elukeskkonnaks.

Asukoht: 52 km Tallinnast lääne pool

  • 59º16`01″ põhjalaiust
  • 23º 43`50″ idapikkust

Paldiski on üks Harju Maakonna 24 omavalitsusest
Naabrid: Keila vald, Padise vald, Vasalemma vald
Pindala: 101,8 km², sellest:

  • 33,9 km² mandriala ,
  • 12.87 km² Väike-Pakri saar,
  • 11,6 km² Suur-Pakri saar.

Paldiski on 3800 elanikuga (seisuga 01.01.2017) Põhja-Eesti väikelinn ca 50 km kaugusel pealinnast Tallinnast. Pindala järgi Eesti suuruselt teise linna territoorium hõlmab Pakri poolsaart, Suur- ja Väike-Pakri saart ning neid ümbritsevat mereala. Linna tiheasustus paikneb 102 km² suurusest üldpindalast vaid 5,4 km². Paldiskil on ühine merepiir Padise vallaga, maismaal piirneb linn Keila vallaga. Linnal on hea ühendus ülejäänud Eestiga nii maanteed kui raudteed mööda. Paldiski kaks sadamat, Lõuna- ja Põhjasadam, on aastaringselt jäävabad ja tegelevad eelkõige sadamate kaudu liikuva kauba käitlemisega. Põhjasadam teenindab ka reisijate liiklust Rootsi suunal.

Rahvastikust kolmandik on eestikeelne, kaks kolmandikku muukeelne (peamiselt venekeelne). Linnas töötab nii eesti- kui ka venekeelne põhikool ning üks gümnaasium, samuti kaks lasteaeda. Huviharidust jagavad muusikakool ning laste huvikeskus. Vaimutarkust saab nõutada raamatukogust ning Amandus Adamsoni ateljeemuuseumist.

Paldiski linna juhib kolmeliikmeline linnavalitus eesotsas linnapeaga. Linna otsuseid ja määrusi võtab vastu kolmteist rahva valitud linnavolinikku.

Paldiski asutamisajaks loetakse aastat 1718, mil Vene tsaar Peeter I alustas sadama ja merekindluse ehitust. Kuni 1764. aastani kandis asula nime Rogerwiek. Edasi Baltiiski Porti nime all tuntud asulale andis linnaõigused 1783. aastal Katariina II. Praeguse nime Paldiski sai linn Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusajal 1933. aastal. Aastatel 1944–1994 oli Paldiski Nõukogude Liidu suletud sõjaväelinn.

Paldiski suurimaid vaatamisväärsusi on pankrannik. Suursugune klindiastang ja sellelt avanevad vaated meelitavad linnaelanikke jalutama ning rändureid uudistama. Pankranniku serval ja all liikujatel tuleb olla ettevaatlik ja tähelepanelik – paekaldal on sageli ohtlikke varinguid.

300 miljonit tarbijat
image-859

300 miljonit tarbijat

Paldiski asukoht
image-860

Paldiski asukoht

Paldiski ettevõtted

A. L. A. R. A. AS                                   Ohtlike jäätmete kogumine
Alexela Terminal AS                       Vedelike ja gaaside ladustamine
Autolink Baltics AS                         Autode logistika
Balti Gaas OÜ                                    LNG gaasiterminali arendaja
Eesti Energia AS                               Tuulepargi arendaja, elektri- ja soojusenergia tootmine ja müük
Eesti Traalpüügi Ühistu MTÜ   Traalpüük, kala töötlemine ja külmutamine, eksport
Esteve Terminal AS                        Stividor Paldiski Lõunasadamas
Konvers OÜ                                        Paldiski Kaubamaja, jaemüük
Kuppel OÜ                                           Majutus, B&B
Kuusakoski AS                                   Vanametalli kokkuost
Lemeks Sadamad AS                      Metsavarumine
Mann Lines OÜ                                 Meretransport
NN Arendus OÜ                               Pakri Teadus- ja Tööstuspargi arendaja
OmaKoduMaja AS                          Elukondliku ja ärikinnisvara arendaja
Paldiski Arendamise AS               Kinnisvaraarendaja
Paldiski Ettevõtjate Liit MTÜ   Paldiski ettevõtjaid ühendav organisatsioon
AS Tallinna Sadam                           Paldiski Lõunasadam, sadamateenuste osutamine, tööstuspargi arendaja
Paldiski Sadamate AS                    Paldiski Põhjasadam, sadamateenuste osutamine
Paldiski Tehnopark OÜ                Modernsed metallid, tööstuspargi arendaja
Paldiski Tsingipada AS                  Metallitöötlus ja metallpindade katmine
Pakri Tuulepargid OÜ                   Tuulepargi arendaja, energia tootja
Palsteve OÜ                                         Stividor Paldiski Põhjasadamas
Real Kinnisvara OÜ                         Elukondliku kinnisvara arendaja
SW Energia OÜ                                 Biomassil töötav energiajaam
Transfennica OÜ                               Meretransport
Bole OÜ                                                  Puitpõrandate valmistamine
E-Profiil AS                                           Teraskonstruktsioonide valmistamine
G4S AS                                                    Turvateenused
Haldusteenus                                      Haldus – ja puhastusteenused

Ettevõtete väärtusahelad

Ettevõtete väärtusahela all peame silmas erinevate ettevõtete koostööd, mille tulemusena saame üheskoos PELi liikmetega pakkuda potentsiaalsele investorile kompleksset teenuste- ja toodetepaketti oma äri kiireks ja sujuvaks ülesehitamiseks Paldiskis.

Paldiski linnas tegutseb arvukalt oma valdkonnas Eesti juhtivaid ettevõtteid, kes suudavad oma oskusteabe ja kolleegide kogemuste ühendamisel luua Teie ettevõttele kuluefektiivse väärtusahela ja pakkuda konkurentsieelist, mis omakorda loob ka Teile aluse kvaliteetsema ja efektiivsema teenuse või toote väljatöötamiseks.

Paldiski linna ettevõtete pakutavad väärtusahelad jagunevad valdkonniti:
1.  Autologistika
2.  Energiakeskus
3.  Gaasi ja vedellasti vaheladu ning ladustamine
4.  Modernsete metallide töötlemine
5.  Vaheladu või jaotuskeskus transiitkaupadele -ja turgudele
6.  Kaupadele lisaväärtuse andmine