Author: admin (page 2 of 4)

Tartumaa Arendusselts külastas Paldiskit

18.11.2015 külastasid Paldiski ettevõtjaid Tartumaa Arendusseltsi liikmed. Liikmed kohtusid Paldiski Ettevõtjate Liidu esimehega, kes andis ülevaate Paldiski linnast ja ettevõtluskeskkonnast. Enn Laansoo tutvustas Pakri Teadus – ja Tööstuspargi tegemisi ja plaane. Lisaks tutvusid Tartumaa ettevõtjad Bole OÜ ja Paldiski Tsingipaja tootmistega.

Paldiski Ettevõtjate Liit kaardistab Paldiski tööotsijaid

Paldiski Ettevõtjate Liit alusatb novembrist Paldiski tööotsijate kaardistamisega. Liidu eestvedamisel on loodud liidu liikmetele interaktiivne e-keskkond, kuhu koondatakse liidule saabunud tööotsijate info. Igal liidu liikmel on sinna juurdepääs ning saab infot tööotsijate kohta.

Antud projekti eesmärk on, et Paldiski ettevõtjatel oleks ülevaade, mis Paldiski tööturul toimub ning leida endale tööjõudu Paldiski elanike seast. Liidu liikmete hulgas on mitmeid ettevõtjaid, kellel on vaja hooajatöötajaid või abikäsi mõneks päevaks. Antud projektiga soovitakse need mured lahendada. Samuti on eesmärk, et Paldiski inimesed leiaksid tööd Paldiski tööandjate seast ning ei pea sõitma tööle väljaspool Paldiskit.

Oktoobrikuu seisuga on Paldiskis 104 registreeritud töötut. Viimased kuud on näidanud, et Paldiski töötute arv on pidevas languses. Aasta keskmine registreeritud töötute arv Paldiski on 133 inimest.

Paldiski Ettevõtjate Liit on 2010.a asutatud mtü, mille eesmärgiks on olla peamiseks mootoriks piirkonna edendamisel, hea kuvandiga linna loomisel ja elukeskkonna kvaliteedi parendamisel.

Jaanus Saat
Paldiski Ettevõtjate Liit

08.oktoobril 2015 tähistatakse Eestis esmakordselt ettevõtja päeva

Ettevõtja päeva tähistamisega, juhitakse avalikkuse tähelepanu ettevõtlikele inimestele ja ettevõtjate rollile, meie ühiskonnas. Ettevõtja päeva puhul heisatakse Eestis riigilipud, et näidata oma toetust ettevõtjatele.
„Ühiskond kestab ja areneb kiiremini tänu inimestele, kes julgevad unistada ning tahavad ja suudavad oma unistused tegudeks muuta. Just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnale väärtusi, olgu siis ärilistes või sotsiaalsetes ettevõtmistes,“ ütles ettevõtlusminister Liisa Oviir.
Paldiski Ettevõtjate Liidu nimel, tänan liidu liikmeid, et olete panustanud Paldiski linna arengusse ning annate tööd sadadele Paldiski inimesetele. Soovin kõikidele liidu liikmetele edukat päeva ning õigeid otsuseid tuleviku nimel!

Jaanus Saat
PEL tegevjuht

Eesti Töötukassa infopäev Paldiski ettevõtjatele 04.november 2015

04.november 2015 kell 12.45-15.45 toimub Eesti Töötukassa infopäev Paldiski ettevõtjatele. Infopäeval antakse ülevaade tööturu olukorrast ning tutvustatakse erinevaid töötukassa teenuseid ettevõtjatele (eures, tööpraktika, koolituskulud, tööharjutus, jne.). Infopäeval esinevad Eesti Töötukassa Harjumaa osakonna juhataja Siim Sarapuu ning tööandjate konsultant Silja Hallik. Registreerumine infopäevale kuni 30.10.2015 e-posti aadressile jaanus@investinpaldiski.ee.

25.augustil külastab Paldiski Ettevõtjate Liitu EAS Välisinvesteeringute Keskus

25.augustil külastab Paldiski Ettevõtjate Liitu EAS Välisinvesteeringute Keskuse esindus. Külastuse eesmärk on tutvuda Paldiski tootmisettevõtetega ning uute investeerimisvõimaluste leidmisega.

Paldiski Arendamise AS juhatuse liige Mehis Rump annab külalistele ülevaate Paldiski Tehnopargi võimalustest ning Maria Helbling tutvustab Paldiski energia projekte (LNG). Lisaks on päevakavas EAS Välisinvesteeringute Keskuse tutvustamine Paldiski ettevõtjatele. Peale ettekandeid külastavad külalised Paldiski Tehnoparki ja Paldiski  Tsinipada tehast.

 

Lisainfo: Jaanus Saat 53 463 099 jaanus@investinpaldiski.ee

Arvamusfestival 14-15.august 2015

Paldiski Ettevõtjate Liit soovitab osaleda 14-15.august toimuval Arvamusfestivalil Paides. Festivalil on seekord olemas ka ettevõtlusala, kus käsitletakse Eesti ettevõtlust puudutavaid teemasid. Ettevõtlusalal esinevad Urve Palo, Kristjan Lepik, Toomas Kivimägi, Sten Tamkivi, jne. Rohkem infot Arvamusfestivali kohta www.arvamusfestival.ee.

Marketingi Instituut koostöös EASiga korraldab ekspordikoolitusi

Marketingi Instituut koostöös EASiga korraldab taas ekspordikoolitusi. Koolituste eesmärk on arendada alustavate ja tegutsevate eksportööride valdkondlike ja sihtturge puudutavaid teadmisi ja oskusi. Oodatud on ettevõtjad, kes vajavad infot ning nõuandeid, et valmistada oma ettevõte ette paremaks välisturule sisenemiseks. Paldiski ettevõtjatele lähimad koolitused toimuvad Tallinnas septembrist aprillini.

Tulemas on 10 erinevat teemakoolitust: IT-teenuste eksport, Inseneri- ja projekteerimisteenuste eksport, Tervishoiuteenuste eksport, Välisturu uuring, Uute klientide leidmine välisturul, E-kaubandus eksportijale, Koduleht välisturu jaoks, Eksport sotsiaalmeedia abil, Ekspordiplaani koostamine algajale, ja Ekspordiplaani koostamine eksportijale.

Tänu Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusele on ühe koolituspäeva hind vaid 25€+km!

Uudisena saavad nüüd EASiga koostöös toimuvatel ekspordikoolitustel osaleda ka jahinduse, metsamajanduse, hulgi- ja jaekaubanduse, finants- ja kindlustustegevuse ning kinnisvaraalase tegevusalade ettevõtted, mis varem olid välistatud.

Lisainfo ja registreerimine: Marketingi Instituut, Aivi Tinnus,Tel. 5688 6008, aivi.tinnus@mi.ee.

Paldiski Ettevõtjate Liidu uueks tegevjuhiks kinnitati Jaanus Saat

30.juuli 2015 toimunud Paldiski Ettevõtjate Liidu üldkoosolekul tehti ettepanek kinnitada liidu uueks tegevjuhiks Jaanus Saat. Uus tegevjuht alustab augustist.

“Eesmärk on taastada liidu aktiivne töö, et sellest saaks kasu nii liidu liikmed kui Paldiski linn” ütles uus tegevjuht Jaanus Saat.

Paldiski Ettevõtjate Liidu senine juht Sven Ratassepp esitas 11.06.2015 avalduse juhatusest lahkumiseks ning suundus uute väljakutsete poole.

Koolitus väikeettevõtjatle 23.septembril Paldiskis. Töölepingud ja töösuhted.

EVEA alustab märtsikuus uut koolituste sarjaga pealkirja all „Väikeettevõtja Töölepingu Mentorprogramm“ mis, nagu nimigi vihjab, on suunatud eelkõige väikeettevõtjaile. Koolitustel käsitleme töösuhte erinevaid külgi. Kuidas korraldada töösuhted nii, et ei tekiks asjatuid vaidlusi ega konfliktsituatsioone. Tutvustame lähemalt töölepinguseaduse, aga ka teiste töösuhteid korraldavate seaduste olulisi aspekte ning anname praktilisi näpunäiteid erinevate situatsioonide lahendamiseks personalitöös. Koolitusele registreerunud saavad eelnevalt esitada küsimusi just neid puudutavatel teemadel, millele siis koolituse käigus eluliste näidete abil vastused leitakse.

Sama programmi raames uuendatakse täielikult ka EVEA Mentor koduleht https://www.eveamentor.ee/est/, kust leiab palju kasulikku informatsiooni töösuhetest ja lepingutest. Samas saab ka  ettevõtte asjaajamises vajalikud dokumendid ette valmistada. Dokumendipõhjad on kontrollitud juristide poolt ning kooskõlas seadusandlusega. Samuti leiab sellelt kodulehelt personalitööd puudutavate seaduste tõlgendusi ning Riigikohtu lahendeid.

23.september toimub koolitus Paldiskis, Pakri Plaza III korruse saalis. Koolitus on vene keeles. Lisainfo ja registreerimine http://www.evea.ee/index.php/projektid-2/koolitused

Koolitused on osalejatele tasuta.

Koolitused viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel projekti nr 1.3.0201.14-0132 „Väikeettevõtja Töölepingu Mentorprogramm“ raames.

Täiendav info telefonidel 55 537 178 ja 64 10 920 või e-post: raivo.altmets@evea.ee.

 

Hollandi kaitseväelased asusid Paldiskist koduteele

Hollandi soomuk
image-1157
Ööl vastu 27. veebruari suundus Paldiski Lõunasadamast kodubaasi poole Hollandi relvajõudude soomus- ja toetustehnika.

Paari-kolme tunni jooksul veeres 26. veebruari hilisõhtul laevale sada erinevat sõidukit, sealhulgas 14 üle kolmekümne tonni kaaluvat lahingsoomukit CV9035 ning kuus Leopard 1 baasil ehitatud ja enam kui nelikümmend tonni kaaluvat toetustanki.

“Sadama vaatenurgast polnud hollandlaste soomusmasinate käitlemine midagi erakordset – suudame päeva jooksul vastu võtta kordades rohkem tehnikat ja varustust kui selleks siiani vajadus on olnud,” ütles Paldiski Lõunasadamas tegutseva ESTEVE Terminal ASi juhataja Üllar Raad.

Raad lisas, et kõik Lõunasadama üheksa kaid kannatavad sajatonniste masinate liiklemist. Hollandlaste tehnika saabus Paldiskisse ühe laevaga ning kasutas sildumiseks ühte neljast rambiga kaist.

Liitlaste soomustehnika transportimiseks on Eestis siiani kasutatud nii mere- kui raudteed: näiteks ameeriklaste hetkel Eestis viibiva kompanii Stryker-tüüpi soomustransportöörid saabusid 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakusse Saksamaalt rongiga.

Öösel Eestist lahkunud Hollandi 43. mehhaniseeritud brigaadi 44. pataljoni soomustehnika jõudis Eestisse 2. veebruaril Paldiski Lõunasadama kaudu. Siin viibitud kolme ja poole nädala jooksul võtsid hollandlased osa nii Scoutspataljoni iga-aastasest talvelaagrist kui Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud kaitseväe paraadist Narvas.

Eesti Kaitsevägi

Older posts Newer posts