Paldiski Ettevõtjate Liidu (PEL) eesmärgiks on olla mootor Paldiski piirkonna ettevõtluse edendamisel, turundamisel, elukeskkonna kvaliteedi parendamisel ja hea kuvandiga linna loomisel. PELi põhikirjajärgne ülesanne on tutvustada nii kodu- kui välismaal Paldiski suurepärast ettevõtluspotentsiaali ning kaasata Paldiski arengusse investoreid kodust ja kaugemalt, mis aitaks lisaks äriliste eesmärkide täitumisele luua linna ka uusi töökohti ning edendada kogu Paldiski piirkonna arengut laiemalt.

Läbi ühingu tegevuse soovib PEL aidata kaasa kogu Eesti ettevõtluspoliitika, Harju Maakonna regionaalarengu ja Paldiski linna arengukava strateegiate teostumisele.

PELi liikmeteks on ettevõtted erinevatelt tegevusaladelt kelle ühine huvi on kogu Paldiski piirkonna areng, andes sellesse oma panuse nii eraldi kui ühiselt koostöös teiste Paldiskis tegutsevate ettevõtetega, pakkudes läbi erinevate väärtusahelate kompleksseid lahendusi potentsiaalse investori vajadusi arvestades.

Paldiski Ettevõtjate Liidu juhatuse koosneb kolmest liikmest, kuhu kuuluvad Peep Siitam, Ly Lepik ja Nikolai Pitsugov.